Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Andritz levererade världens största sodapanna till Indonesien

Sodapannans konstruktion och funktion.  Teckning: Andritz, foto: Markku Björkman
Sodapannans konstruktion och funktion. Teckning: Andritz, foto: Markku Björkman
Andritz High Energy Recovery Boiler, HERB:s totala kapacitet ligger på cirka 50 procent högre än någon annan sodapanna, som just nu är i drift världen över, säger Henrik Wikstedt, vice vd i Andritz Finlands Recovery Boiler Business Group. Foto: Markku Björkman
Andritz High Energy Recovery Boiler, HERB:s totala kapacitet ligger på cirka 50 procent högre än någon annan sodapanna, som just nu är i drift världen över, säger Henrik Wikstedt, vice vd i Andritz Finlands Recovery Boiler Business Group. Foto: Markku Björkman
Publicerad av
Markku Björkman - 11 feb 2018

Indonesiska pappersfabriken OKI Pulp & Paper Mills har utrustats med österrikiska Andritz´s nya stora sodapanna.

- Pannan uppnår en kapacitet vid bränning av svartlut på 11 600 ton torrsubstans per dag, berättar Henrik Wikstedt, vice vd i Andritz Finlands Recovery Boiler Business Group.

Sodapannor används för att förbränna indunstad svartlut eller tjocklut vid en torrhalt över 65 procent. Svartluten innehåller dels oorganiska ämnen som härrör från kokluten eller vitluten , dels organiska ämnen från veden.

Sodapannan ingår i massabrukens kemikaliecykel (omfattande indunstningen, sodapannan, grönlutshanteringen, kausticeringen och mesaombränningen i mesaugnen, vitlutshanteringen) för återvinning av de förbrukade kokkemikalierna.

Den nya HERB-pannans maximala dagliga elproduktion motsvarar det genomsnittliga dagliga elbehovet för en europeisk stad med en miljon invånare.

Pannan har utrustats med toppmoderna lösningar i syfte att kunna optimera effektförhållandena genom produktion med högre tryck och temperaturer än vad som är fallet med konventionella pannor.

Detta gör det möjligt för massafabriker att utöka miljövänligare kraftproduktion.

- Uppdraget bekräftar Andritz´s affärsområde, Pulp & Papers som en av världens ledande leverantörer för högkvalitativa sodapannor, säger Wikstedt.

Källa: Andritz

 

 

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...