Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Stärker gles- och landsbygdskommuners företagsklimat

Regeringen mångmiljonsatsar

Bild: Tlllväxtverket
Bild: Tlllväxtverket
Publicerad av
Peter Höök - 08 feb 2018

En nyckel för att kunna bo, jobba och leva i hela landet är att det finns jobb och företagande. Regeringen har därför gett Tillväxtverket i uppdrag att betala ut nära 70 miljoner kronor per år i tre år till de kommuner som har det särskilt tufft. Syftet är att stärka kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimatet och näringslivet.

– Pengarna ska vara en injektion och syftet är att förbättra möjligheterna att utveckla företagsklimatet. De här kommunerna har särskilda utmaningar som påverkar företagens utvecklingsmöjligheter. Det handlar dels om de långa avstånd som finns till kunder och leverantörer samt att arbetskrafttillgången kan vara begränsad, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Satsningen innebär att alla 39 kommuner i stödområde A får möjlighet att söka 1,76 miljoner kronor per år från Tillväxtverket mellan 2018 och 2020. Kommunerna får själva avgöra vad medlen ska användas till, förutsatt att pengarna går till näringslivsutveckling och satsningar på att förbättra företagsklimatet.

– Det är viktigt att se de här pengarna som en del i en större helhet. Den här satsningen är ett välkommet stöd till kommunerna men det kommer givetvis inte att lösa alla de utmaningar som många kommuner på gles- och landsbygd tampas med. Men med regeringens kraftfulla mångmiljardsatsningar på lokala servicekontor, lanthandlar, utbildning i hela landet, infrastruktur och mycket mer blir det en helhet och allt detta tillsammans gör att vi har kommit en bit på väg när det gäller att vända utvecklingen på landsbygden, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Det här stödet på nära 70 miljoner kronor årligen mellan 2018 – 2020 stärker kommunernas förutsättningar inom stödområde A att i samverkan med andra aktörer utveckla företagsklimatet. Kommunerna kan få upp till 1,76 miljoner kronor per år eller sammanlagt 5,28 miljoner kronor under treårsperioden.

Annons

Annons

Annons