Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Alucrom brandskyddsmålar i Arendal

Utför industriell ytbehandling av byggnadsstål

Foto: Alucrom
Foto: Alucrom
Publicerad av
Peter Höök - 05 feb 2018

Alucrom utför kontinuerligt ytbehandling av olika typer av stålstommar och takfackverk. Dessa ytbehandlas oftast enligt kraven i EN 1090-2. Allt från enkel verkstadsgrundfärg i korrosivitetsklass C1 för stål som i vissa fall byggs in, till korrosivitetsklass C5-M för marina bruk, med högsta krav på hållbarhet i extrema miljöer. Alucrom är certifierade enligt EN 1090-2 och dessutom i samtliga utförandeklasser - EXC1 – EXC4. Detta innebär att hela kedjan av entreprenörer är EN 1090-2 certifierad.

I många fall applicerar Alucrom även brandskyddsfärg. Denna färgtyp ”sväller” vid brand och ligger och isolerar den bärande stålkonstruktionen mot kollaps, som kan inträffa när man når den kritiska ståltemperaturen. Brandskyddsfärgens skikttjocklek beror på flera faktorer såsom brandklass, typ av stålprofil och lastutnyttjandegrad. Alucrom kan brandskyddsmåla objekt både för normalt brandförlopp likväl som för kolvätebränder orsakade av olja och gas. 

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...