Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Produktionsstörningar hos BillerudKorsnäs

Påverkar resultatet för 2017 negativt

Anläggningen i Norrköping. Foto: Billerud
Anläggningen i Norrköping. Foto: Billerud
Publicerad av
Peter Höök - 17 jan 2018

Utmaningarna kring tillgängligheten i produktionen har fortsatt under fjärde kvartalet 2017 vilket har påverkat försäljningsvolymerna negativt trots en mycket stark marknad. Rörelseresultatet för helåret 2017 beräknas bli cirka 2 240 miljoner kronor vilket är lägre än väntat men ger en marginal på 10 procent.

Det är i huvudsak produktionsanläggningarna i Gävle och Gruvön som har haft störningar, vilket har påverkat försäljningen negativt inom affärsområdena Consumer Board och Corrugated Solutions.

– Trots historiskt rekordhöga produktionsvolymer är vi självklart inte nöjda med de återkommande tillgänglighetsproblemen i våra anläggningar. Därför intensifierar vi nu åtgärdsplanen för att öka stabiliteten och tillgängligheten i produktionen. Att säkerställa den operationella stabiliteten kommer vara mitt huvudsakliga fokus framgent. Vi har förstärkt organisationen som arbetar proaktivt med tillgänglighet och kvalitet i våra anläggningar vilket kommer ge resultat framöver, säger Petra Einarsson, vd och koncernchef BillerudKorsnäs.

Resultatet är fortfarande preliminärt och har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Annons

Annons

Annons