Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Eures öppnas även för privata aktörer

Arbetstagarnas fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. Eures erbjuder information, rådgivning samt tjänster för sökning av ett lämpligt arbete eller en lämplig arbetstagare för arbetsgivare och arbetstagare. Eures förvaltas av Europeiska kommissionen. Foto: CC0 Creative Commons, kredit:TheDigitalArtist
Arbetstagarnas fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. Eures erbjuder information, rådgivning samt tjänster för sökning av ett lämpligt arbete eller en lämplig arbetstagare för arbetsgivare och arbetstagare. Eures förvaltas av Europeiska kommissionen. Foto: CC0 Creative Commons, kredit:TheDigitalArtist
Publicerad av
Markku Björkman - 16 jan 2018

Rekryterings- och arbetsförmedlingstjänsten Eures, som inbegriper EU- och EES-länderna, öppnas nu för privata aktörer. Målet är att öka arbetskraftens rörlighet och tillgången på yrkeskunnig arbetskraft.

Eures är ett EU-mobilitetsprojekt som ska hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens. Detta problem är speciellt akut i Tyskland där industrin går på högvarv och arbetsgivarna letar efter kompetent arbetskraft.

Projektet ger även stöd till arbetsgivare för rekrytering av unga. Projektet gäller arbetssökande 18-35 år och arbetsgivare från ett EU-land,I Norden och annanstans inom EU- och EES-området består Euresnätverket för närvarande enbart av offentliga arbetsförmedlingar. I Finland utgörs Euresnätverket av arbets- och näringstjänsterna. I nuläget kan privata företag vara tjänsteleverantörer.

Genom en proposition som den finska regeringen lämnade den 11 januari 2018 öppnas Eures också för privata aktörer. Medlemmar och samarbetspartner i Euresnätverket kan vara alla företag och organisationer inom tredje sektorn som söker och godkänns till nätverket.

De nya medlemmarna och partnerna i nätverket erbjuder tjänster inom internationell rekrytering och arbetsförmedling samt andra tjänster som stöder rörlighet i samarbete med det nuvarande Euresnätverket. De nya aktörerna kan i sin affärsverksamhet avseende arbetsförmedling dra nytta av Eures omfattande databaser över arbetssökande och meritförteckningar.

Regeringspropositionen grundar sig på en EU-förordning där det föreskrivs att varje medlemsstat ska ha ett nationellt system för godkännande av nya aktörer senast den 13 maj 2018. I Finland fattas beslutet om godkännande till Euresnätverket av arbets- och näringsministeriet.

De tjänster som medlemmarna och samarbetspartnerna i Euresnätverket tillhandahåller arbetssökande kan inbegripa till exempel information om mållandets levnads- och arbetsförhållanden eller stöd med att hitta lämpliga jobb och att skriva platsansökningar. Tjänsterna för arbetsgivare kan inbegripa bland annat information och rådgivning om rekrytering från andra EU- eller EES-länder, hjälp med att hitta internationella talanger samt andra tjänster, såsom utbildning och etableringstjänster.

Källa: EU

 

Annons

Annons

Annons