Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 16 2018
Senaste Nytt

Eures öppnas även för privata aktörer

Arbetstagarnas fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. Eures erbjuder information, rådgivning samt tjänster för sökning av ett lämpligt arbete eller en lämplig arbetstagare för arbetsgivare och arbetstagare. Eures förvaltas av Europeiska kommissionen. Foto: CC0 Creative Commons, kredit:TheDigitalArtist
Arbetstagarnas fria rörlighet är en av EU:s viktigaste principer. Eures erbjuder information, rådgivning samt tjänster för sökning av ett lämpligt arbete eller en lämplig arbetstagare för arbetsgivare och arbetstagare. Eures förvaltas av Europeiska kommissionen. Foto: CC0 Creative Commons, kredit:TheDigitalArtist
Publicerad av
Markku Björkman - 16 jan 2018

Rekryterings- och arbetsförmedlingstjänsten Eures, som inbegriper EU- och EES-länderna, öppnas nu för privata aktörer. Målet är att öka arbetskraftens rörlighet och tillgången på yrkeskunnig arbetskraft.

Eures är ett EU-mobilitetsprojekt som ska hjälpa unga arbetssökande att hitta jobb hos europeiska arbetsgivare som har svårt att hitta rätt kompetens. Detta problem är speciellt akut i Tyskland där industrin går på högvarv och arbetsgivarna letar efter kompetent arbetskraft.

Projektet ger även stöd till arbetsgivare för rekrytering av unga. Projektet gäller arbetssökande 18-35 år och arbetsgivare från ett EU-land,I Norden och annanstans inom EU- och EES-området består Euresnätverket för närvarande enbart av offentliga arbetsförmedlingar. I Finland utgörs Euresnätverket av arbets- och näringstjänsterna. I nuläget kan privata företag vara tjänsteleverantörer.

Genom en proposition som den finska regeringen lämnade den 11 januari 2018 öppnas Eures också för privata aktörer. Medlemmar och samarbetspartner i Euresnätverket kan vara alla företag och organisationer inom tredje sektorn som söker och godkänns till nätverket.

De nya medlemmarna och partnerna i nätverket erbjuder tjänster inom internationell rekrytering och arbetsförmedling samt andra tjänster som stöder rörlighet i samarbete med det nuvarande Euresnätverket. De nya aktörerna kan i sin affärsverksamhet avseende arbetsförmedling dra nytta av Eures omfattande databaser över arbetssökande och meritförteckningar.

Regeringspropositionen grundar sig på en EU-förordning där det föreskrivs att varje medlemsstat ska ha ett nationellt system för godkännande av nya aktörer senast den 13 maj 2018. I Finland fattas beslutet om godkännande till Euresnätverket av arbets- och näringsministeriet.

De tjänster som medlemmarna och samarbetspartnerna i Euresnätverket tillhandahåller arbetssökande kan inbegripa till exempel information om mållandets levnads- och arbetsförhållanden eller stöd med att hitta lämpliga jobb och att skriva platsansökningar. Tjänsterna för arbetsgivare kan inbegripa bland annat information och rådgivning om rekrytering från andra EU- eller EES-länder, hjälp med att hitta internationella talanger samt andra tjänster, såsom utbildning och etableringstjänster.

Källa: EU

 

Annons

Annons

Annons

Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom  dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018
Programmet under konferensen AI Forum 2018 bestod av paneldiskussioner och workshoppar. Konferensen samlade europeiska ministrar, företagsledare och experter på AI. paneldiskussionerna debatterades hur Europas styrkor inom användningen av AI skiljer sig från andra områdens, såsom Kinas och USA:s. Dessutom dryftades frågan om hur man i Europa kan stödja företag som baserar sin affärsverksamhet på AI. Foto; AI Forum 2018

AI Forum 2018: Artificiell intelligens skapar ekonomisk tillväxt i Europa

"del av vår vardag"

– Artificiell intelligens är en central framgångsfaktor för Europa. Den innebär möjligheter för...