Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 19 2019
Senaste Nytt

"Stenkol kan slopas i Finland år 2025"

Hanaholmens kraftverk, som ägs av Helsingfors energibolag Helen AB,  stängs före utgången av år 2024. Det ersätts med biovärmecentraler och annan förnybar energi. I Hanaholmens kraftverk tilltar nu användningen av förnybar energi genom att träpellets blandas i stenkolet. Under de senaste åren har kraftverket också förbättrat rökgasreningen och förbränningstekniken. Foto: Helsingfors stad.
Hanaholmens kraftverk, som ägs av Helsingfors energibolag Helen AB, stängs före utgången av år 2024. Det ersätts med biovärmecentraler och annan förnybar energi. I Hanaholmens kraftverk tilltar nu användningen av förnybar energi genom att träpellets blandas i stenkolet. Under de senaste åren har kraftverket också förbättrat rökgasreningen och förbränningstekniken. Foto: Helsingfors stad.
Publicerad av
Markku Björkman - 11 jan 2018

Finlands energiminister föreslår att energibeskattningen redan från ingången av 2019 ändras så att naturgasen blir mer konkurrenskraftig i förhållande till stenkol.

– Möjligheten att slopa stenkol som energikälla i Finland redan 2025 börjar utredas, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i ett pressmeddelande.

Utredningen ska göras i samband med lagberedningsarbetet som redan inletts för att slopa energiutvinning ur stenkol till 2030. Detta mål har regeringen slagit fast i sin energi- och klimatstrategi.

Städernas energibolag har i sin kombinerade produktion av el och fjärrvärme undantagsvis ökat användningen av kol under de senaste åren. Det var en av de mest betydande utsläppskällorna i Finland under 2016.

– Det bör göras lättare för städernas energibolag att frångå användningen av kol, säger Tiilikainen som vill göra naturgas mer konkurrenskraftig.

Om naturgasens ställning på energimarknaden förbättras, resonerar Tiilikainen, främjas också tillväxtförutsättningarna för biogas i och med att efterfrågan på gas ökar.

Annons

Annons

Annons