Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 22 2019
Senaste Nytt

Högskolan Väst satsar på strategisk rekrytering

Visionen är att skapa en världsledande position för svensk industri

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 08 jan 2018

Brist på lämplig arbetskraft är ett av de största tillväxthindren för små och medelstora företag i Västra Götaland. Genom att satsa på strategisk rekrytering inom områden som gör ökad effektivisering, ökad globalisering och ett effektivare resursutnyttjande möjlig, finns tillväxtmöjligheter.  Det skriver Högskolan Väst i Elektronik i Norden.

– Additiv tillverkning möjliggör att företag kan producera direkt på efterfrågan, med noll i lager, eftersom mönster kan lagras i digitala arkiv. Återtillverkning inom additiv tillverkning är ett jätteviktigt område som signifikant kan öka resurseffektiviteten för hela produktlivscykeln, säger Per Nylén, professor och projektledare vid Högskolan Väst.

Det nya projektet "Reparation och återanvändning av metallprodukter genom additiv tillverkning" är en del av visionen att skapa en världsledande position för svensk industri inom AM i metall. En position som driver innovativ produktutveckling och tillverkning och som stödjer svensk reindustrialisering genom en ekonomisk, miljömässig och socialt långsiktig hållbar utveckling.

Högskolan Väst, Chalmers och Swerea ska åstadkomma detta genom att skapa en konkurrenskraftig infrastruktur som erbjuder ”open innovation” i en högklassig test- och demonstratormiljö. Projektet är en viktig del i att realisera denna vision.

– Vi har faktiskt full pott för våra ansökningar till de Europeiska regionala utvecklingsfonderna! Denna projektansökan var den nionde, och största, av nio sökta som vi fått beviljade. Totalt rör det som om över 100 miljoner i omslutning på dessa nio projekt som alla rör produktionsteknik i någon form.

Finansiärer är de Europeiska regionala utvecklingsfonderna, Västra Götalandsregionen och GKN Aerospace. Chalmers och Swerea är samverkanspartners. Projektets budget är 21.5 miljoner.

Annons

Annons

Annons