Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 21 2018
Senaste Nytt

Digitalisering - en utmaning för svenska företag

Många företag saknar strategi för digitaliseringen

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 06 dec 2017

Svenska ekonomiavdelningar har kommit ungefär halvvägs vad gäller digitalisering, automatisering och Business Intelligence i förhållande till var de önskar att vara. Automatisering av flöden inom redovisning är viktigast för ekonomichefen att satsa på framöver för att öka värdet av ekonomiavdelningens arbete. Samtidigt nedprioriteras Business Intelligence som satsningsområde. Det visar en ny undersökning som Azets har genomfört där över 100 ekonomichefer i Sverige intervjuats. Undersökningen visar att den största utmaningen för dagens ekonomichef är att kunna fungera som stöd för verksamheten. Även IT, digitalisering och automation är en stor utmaning.

Enligt ekonomicheferna har deras ekonomifunktion kommit ungefär halvvägs i sin förändringsresa mot att bli så moderna och värdeskapande för verksamheten som de själva önskar. Företagen har fått skatta hur långt de kommit inom olika områden som ökar nyttan av, och värdet på, ekonomiavdelningens arbete. Företagen har kommit längst i arbetet att automatisera sina flöden, 6,3 på en tiogradig skala (10 = fullt utvecklat och 0 = ej påbörjat). När det kommer till digitalisering av dokument rankar företagen sitt nuläge som 6.0

Hur långt ekonomiavdelningar har kommit skiljer sig inte märkbart mellan stora bolag och mellanstora bolag, bortsett från området Business Intelligence. Här har företag med över 300 anställda kommit något längre (6,1) i förändringsresan än verksamheter med 100-300 anställda (5,6).

– Vi ser att de flesta företag saknar en tydlig strategi för vilka områden de ska prioritera, de har valt att satsa lite överallt. Det är vanligt att man påbörjar en satsning inom ett område utan att riktigt slutföra arbetet och istället hoppar vidare till nästa område. Detta beror på att ekonomicheferna har brist på tid och resurser. Så många som fyra av tio ekonomichefer anger tidsbrist som den främsta anledningen till att de inte har kommit längre i sin förändringsresa mot att bli en modern ekonomiavdelning, säger Anders Fryxell, vd på Azets.

Annons

Annons

Annons