Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 20 2018
Senaste Nytt

Rottneros investerar i miljön

Satsar 117 MSEK inom ramen för Agenda 500

Foto: Rottneros Bruk
Foto: Rottneros Bruk
Publicerad av
Peter Höök - 14 nov 2017

Som ett nästa steg i kapacitetsutvecklingen i Rottneros Bruk har Rottneros styrelse beviljat ytterligare investeringar i CTMP-linjen. Investeringen, CTMP steg 2, höjer kapaciteten med cirka 18 000 ton per år och beräknas tas i drift hösten 2018. Investeringen följer den strategiska utvecklingsplanen Agenda 500, där en första kapacitetshöjande investering i CTMP-linjen gjordes 2016. Inom ramen för Agenda 500 har Rottneros Bruk under det tredje kvartalet 2017 tagit i drift en fastbränslepanna som ersätter en oljebaserad panna och gjort bruket i praktiken fossilfritt. Utbyggnad av reningsanläggningen är en pågående investering som beräknas tas i drift under 2018.

Rottneros Bruk har en stark position som leverantör av högutbytesmassa. Med utökad kapacitet säkerställer vi att Rottneros kan vara en pålitlig leverantör av CTMP och en attraktiv partner för våra kunder, säger Lennart Eberleh, VD och koncernchef för Rottneros AB.

Vallviks Bruk beviljades ett nytt miljötillstånd 2016 som tillåter produktion av 255 000 ton kemisk massa per år. Tillståndet innebär också skärpta krav för svavelutsläpp. För att uppnå kraven kommer bruket investera i ett svaggassystem. Slutförhandlingar med de potentiella leverantörerna kommer att inledas omgående.  Investeringen förväntas tas i bruk under Q4 2018.

  

Annons