Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 16 2019
Senaste Nytt

Munters kyler åt Facebook

Största ordern i företagets historia

Foto: Munters
Foto: Munters
Publicerad av
Peter Höök - 06 nov 2017

Munters har tecknat avtal gällande två betydande ordrar för leverans av kylenheter till två av Facebooks datacenters i Europa. Det sammanlagda värdet av ordrarna uppgår till cirka 450 miljoner kronor beroende av de slutgiltiga valen av tillval och tjänster.  Munters har tidigare levererat de två första faserna av Facebooks projekt i Clonee, Irland och den första fasen av deras etablering i Odense, Danmark. Munters åtagande kommer att omfatta leverans av Oasis Indirect Evaporative Cooling-enheter till fas 3 av Clonee samt fas 2 av Odense, Danmark. De två ordrarna förväntas bli intäktsförda under perioden december 2017 till juni 2018.     

Facebooks datacenters tillhör de mest avancerade och energieffektiva i världen och båda anläggningarna drivs av 100 procent förnyelsebar energi. Datacentret i Odense kommer också att ha den infrastruktur som krävs för att fånga upp överskottsvärmen som alstras från servrarna och återvinna den till det lokala fjärrvärmesystemet som drivs av Fjernrverme Fyn. När anläggningen är färdigställd förväntas infrastrukturen för återvinning av värme att spara upp till 100 000 MWh energi årligen, vilket motsvarar uppvärmningen av upp till 6 900 bostäder.

– Vi är stolta över att ha fått den största ordern någonsin i Munters historia gällande leverans av klimatlösningar för kundens affärskritiska verksamhetsmiljö. Det polymer-baserade värmeväxlar-konceptet uppfanns av Munters för cirka 10 år sedan. Sedan dess har vi tagit fram ett antal vidareutvecklingar och nått ännu högre nivå av effektivitet och driftsäkerhet. Munters har varit i framkant i teknologiskiftet på datacenter-marknaden där tillväxten inom området indirekt evaporativ kylning har haft exponentiell tillväxt eftersom det successivt ersätter de tidigare kompressorbaserade kylteknologierna, säger Neil Yule, President, Munters Data Center Business Area.

Annons

Annons

Annons