Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 21 2018
Senaste Nytt

Kompetensförsörjning - nyckelfråga för Svensk industri

Industrin satsar på att rekrytera ungdomar

Foto: Jernkontoret
Foto: Jernkontoret
Publicerad av
Peter Höök - 03 nov 2017

Industrin ropar efter kompetenta medarbetare. Därför pågår hundratals aktiviteter som ska attrahera unga för jobb i industrin. Nyligen har en unik kartläggning av nationella och regionala aktiviteter publicerats, samt en slutrapport med rekommendationer och förslag till framtida initiativ. En länk till rapporten finns längst ned på sidan.

– Det finns många rekryteringsaktiviteter men vi tror att det går att få ut mera av satsningarna. Till exempel är det många aktiviteter som väcker intresse för teknik men sedan släpper man taget om ungdomarna, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret till Conventus Media.

Men, menar Gert Nilsson, att utreda och skapa projekt räcker inte. Det måste också finnas ett personligt engagemang. 

– När ungdomarna visar intresse så gäller det att följa upp det. Där brister det många gånger. Dom måste känna sig välkomna ute på industrierna, annars är alla satsningar förgäves, menar Gert Nilson.

Jernkontoret har genomfört en ambitiös genomgång av industrins satsningar på ungdomar, län för län, för att skapa en samlad bild av hur man arbetar med kompetensförsörjningsfrågorna över hela landet. Trots många initiativ och satsningar har det tidigare saknats en övergripande analys av var och vilka som initierat olika projekt på temat.

Kartläggningen visar tydligt att det saknas initiativ på vissa områden. Exempelvis saknas profileringsaktiviteter från metallindustrins företag och branschorganisationer. Vid sidan av Jernkontorets satsning Järnkoll finns få eller inga aktiviteter som utgår direkt från branscherna. Samtidigt saknas aktiviteter i regioner med många metallindustriföretag. I exempelvis Småland, Östergötland och östra Svealand, som har en stor del metallindustri, finns det relativt få aktiviteter.

– För att komma till rätta med det brister som vår utredning visar så kommer det en utlysning på Vinnova under början på nästa vecka med syftet att fylla ut det luckor som vi ser, berättar Gert Nilsson.

Vi måste undvika att lägga ännu mer pengar på projekt som inte fyller syftet att fylla industrins bemanningsbehov menar Gert Nilsson och tillägger:

– Det är den sista biten som saknas, nämligen det personliga initiativet - att helt enkelt prata med de ungdomar som visar intresse och ta hand om dom på ett personligt plan. Annars blir alla dessa ambitiösa projekt bara en papperstiger.

http://www.metalliskamaterial.se/globalassets/2-natverk/jernkontoret_kartlaggning_a4_webb2.pdf

 

Annons

Annons

Annons