Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 21 2018
Senaste Nytt

SAAB levererar ledningssystem för fartygstrafik till Australien

Ska skydda djurlivet och de marina miljöerna

Foto: SAAB
Foto: SAAB
Publicerad av
Peter Höök - 11 okt 2017

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har valts ut av Australian Maritime Systems Group, AMSG, för att förse myndigheterna i Queensland med ett informationssystem för hantering av fartygstrafik. Systemet kommer att användas vid Stora barriärrevet och hamnarna i Queensland, Australien. Systemet kommer att förbättra säkerheten, göra navigeringen mer effektiv samt skydda djurlivet och de marina miljöerna.

– Queenslands befintliga system för hantering av fartygstrafik ska genomgå en omfattande systemuppgradering för att uppfylla de moderna kraven på internationell sjöfart och miljöskydd. Operatörerna kan ge detaljerad information till fartygens kaptener om förhållandena till havs, fartygstrafik och eventuella faror, samt ingripa om situationen så kräver, säger transportminister Mark Bailey.

– Det nya systemet ersätter REEFVTS-ledningssystemet för fartygstrafik, som framgångsrikt har skyddat Stora barriärrevet sedan 2004, vid de fem hamnledningssystemen i Brisbane, Cairns, Townsville, Gladstone och Hay Point, berättar Mark Bailey.

Informationssystemet för hantering av fartygstrafik drivs av Saabs V3000-system för fartygstrafiktjänster och ett KleinPort-informationssystem för hamnledning, som ger operatörerna validerad realtidsöversikt över trafiken. Informationen hämtas in via radar, CCTV, meteorologiska sensorer, automatiska digitala sändningar från själva fartygen samt förstahandsinformation från leverantörer av marina tjänster.

– Vår lösning för hantering av sjöfart har visat sig fungera i de mest krävande miljöer. Det är en kraftfull lösning för skydd av 3 000 kilometer farleder genom de känsliga områdena i Stora barriärrevet med omgivningar. Tillsammans med vår partner AMSG ser vi fram mot att stötta regeringen i Queensland med den bästa teknik som finns tillgänglig på marknaden, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

Systemet kommer att införas stegvis under de kommande två åren.

Annons

Annons

Annons