Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 19 2019
Senaste Nytt

Regioner går samman för ett fossilfritt Sverige

11 av Sveriges regioner samlas i ett bioekonomiskt nätverk

Foto: BioFuel Region
Foto: BioFuel Region
Publicerad av
Peter Höök - 14 sep 2017

Med siktet inställt på ett fossilfritt Sverige samlas nu 11 av Sveriges regioner i ett bioekonomiskt nätverk. Initiativtagare är Region Västerbotten och BioFuel Region. Syftet med samverkan är att bioekonomisektorn i Sveriges regioner ska växa sig ännu starkare.

– Nu har vi startat rätt plattform för BioFuel Region och detta efter att jag har arbetat många år med bioekonomifrågor. Här kan vi få till mycket nytta för den kommunala, regionala, nationella och EU nivån. Kickoffen idag har varit otroligt inspirerande, säger Magnus Matisons, BioFuel Region, projektledare för nätverket.

Bioekonomi innebär ett hållbart nyttjande av våra biobaserade naturtillgångar till produkter, tjänster och energi. Allt för att minska klimatpåverkan och fasa ut användningen av fossila råvaror. Att öka den bioekonomiska delen av svensk ekonomi är en högt prioriterad fråga.

– Det är ute i regionerna som den reella omställningen sker. Det är därför så viktigt att det här bioekonomiska nätverket installeras och vi i regeringskansliet får en jättebra ingång till regionerna och kommunerna med fokus på bioekonomi, säger Camilla Lehorst, Näringsdepartementet, ansvarig för regeringens strategiska samverkansprogram Cirkulär och biobaserad ekonomi.

Projektet pågår fram till 2020 med en budget på 3,6 miljoner kronor och finansieras av regionerna själva samt Tillväxtverket. Målet är att ge företag verksamma inom bioekonomin bättre förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. Detta ska leda till att innovationstakten, investeringarna och lönsamheten inom bioekonomisektorn ökar i Sveriges regioner.

Annons

Annons

Annons