Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 21 2018
Senaste Nytt

Utsläppshandeln: EU vill göra det ekonomiskt olönsamt att förorena

Kraftverk som drivs på fossila bränslen som olja, torv eller kol väntas få det tuffare i framtiden om EU:s reform av utsläppshandeln fungerar. Foto: SD-pictures, CC0 Creative Commons
Kraftverk som drivs på fossila bränslen som olja, torv eller kol väntas få det tuffare i framtiden om EU:s reform av utsläppshandeln fungerar. Foto: SD-pictures, CC0 Creative Commons
Publicerad av
Markku Björkman - 07 sep 2017

Det har gått över 20 månader sedan klimatavtalet i Paris blev klart 2015 och världens länder enades om att minska sina utsläpp för att bromsa den globala uppvärmningen till 2 grader år 2100.

Inom EU hoppas man nu att kunna enas om en ny modell för den så kallade utsläppshandeln innan året är slut.

Utsläppshandeln har länge varit EU:s verktyg för att minska utsläppen, men systemet har fungerat dåligt på grund av ett överutbud på så kallade utsläppsrätter.

Det har sänkt deras pris till 5-10 euro per ton koldioxid. Idealpriset för att snabbt dra ner på utsläppen skulle vara ca 30 euro per ton.

I praktiken har det alltså varit ekonomiskt lönsamt att förorena, trots att utsläppshandelns mål varit det motsatta.

I februari gav både EU-parlamentet och ministerrådet sina förslag till hur utsläppshandeln borde se ut år 2021-2030. Under sommaren inleddes förhandlingar med kommissionen om hur det slutliga direktivet ska se ut.

Det som EU redan enats om är att minska det totala antalet utsläppsrättigheter i snabbare takt än tidigare, stödja investeringar i ren energi och fortsätta dela ut gratis utsläppsrätter till industrier som jobbar för att minska sina utsläpp.

- Det underliggande budskapet är tydligt: det är bättre att nu investera i teknologi som minskar på koldioxidutsläppen så vi kan undvika kostnader i framtiden, sade Miguel Arias Cañete, EU:s klimatkommissionär i ett tal inför EU-parlamentet i mars.

Nu minskar antalet utsläppsrätter med 1,73 procent per år men på 2020-talet ska den årliga minskningen ökas till 2,2 procent.

Kommissionen uppskattar att det mellan 2020 och 2030 leder till en extra utsläppsminskning på över en halv miljard ton koldioxid.

Det är lika mycket som hela Storbritannien släpper ut varje år.

Målet är att EU:s totala koldioxidutsläpp ska var 40 procent mindre år 2030 jämfört med 1990. För de branscher som hör till utsläppshandeln (till exempel energi och luftfart) blir minskningen ännu större, 43 procent jämfört med utsläppen år 2005.

EU kommer under 2020-talet att fortsätta dela ut gratis utsläppsrätter till företag som annars riskerar att flytta till länder med en slappare klimatpolitik.

Tanken är att det är bättre att låta dem förorena under kontrollerade former inom EU, än att de flyttar bort vilket skulle betyda både en miljömässig och ekonomisk förlust.

Källa: YLE

Annons

Annons

Annons