Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 25 2018
Senaste Nytt

Riskyrken med kemikalieexponering listade

Farliga arbeten toppas av plastarmering, båtlaminering, byggrivning och dammande arbete vid malmbrytning

Foto: Arbetshälsoinstitutet
Foto: Arbetshälsoinstitutet
Publicerad av
Peter Höök - 09 aug 2017

Finska Arbetshälsoinstitutets experter har utrett vilka arbeten och yrken som medför den största risken för sjukdom på grund av kemikalieexponering. Listan över farliga arbeten toppas av plastarmering, båtlaminering, byggrivning, dammande arbete vid malmbrytning samt golvläggning och billackering.

Dessa arbeten är farliga, eftersom de medför exponering för damm, lösningsmedel och luftvägsretande kemikalier. Bedömningen gjordes på basis av registeruppgifter och expertintervjuer.  För flera av dessa riskarbeten har Arbetshälsoinstitutet även tagit fram modellösningar och faktablad för kontroll av riskerna vid hantering av kemikalier.

Cirka en miljon finländare exponeras i sitt arbete för olika typer av damm, gas eller kemikalier. Inom industrin exponeras 40 procent av arbetstagarna för kemikalier och 60 procent för damm. Inom byggindustrin är motsvarande tal 38 respektive 78 procent. Exponeringen kan leda till yrkessjukdomar och andra arbetsrelaterade sjukdomar, i värsta fall med dödlig utgång. På EU-nivå är 44 procent av alla arbetsrelaterade dödsfall orsakade av exponering för farliga ämnen.

– Det finns en stor mängd information om olika exponeringsfaktorer, men informationen är utspridd på olika ställen, vilket gör det svårt för arbetsplatserna att använda den information som finns. Hälsorisker förbises och många riskarbeten utlokaliseras till små underleverantörer, som saknar beredskap att förebygga kemikalierisker, säger Sanni Uuksulainen, senior expert vid Arbetshälsoinstitutet.

– På Arbetshälsoinstitutet har vi tagit fram modellösningar och faktablad för olika riskarbeten för att göra det lättare att få reda på vilka åtgärder som krävs, också på mindre arbetsplatser.  Information om hanteringen av riskerna i bil- och metallbranschen hittar man till exempel i KAMAT-faktabladen.  

Annons