Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 19 2018
Senaste Nytt

Ökningen av Finlands bnp 2016 uppdaterades till 1,9 procent

Nordsjö hamn (fi. Vuosaaren satama) är en stor godshamn i stadsdelen Nordsjö i östra Helsingfors som tjänar främst containertrafiken i huvudstadsregionen och övriga Finland. Hamnen togs i bruk i november 2008 och ersatte godshamnarna Västra hamnen och Sumparn i Helsingfors centrum. Foto: Wikipedia, kredit: Henri Sivonen
Nordsjö hamn (fi. Vuosaaren satama) är en stor godshamn i stadsdelen Nordsjö i östra Helsingfors som tjänar främst containertrafiken i huvudstadsregionen och övriga Finland. Hamnen togs i bruk i november 2008 och ersatte godshamnarna Västra hamnen och Sumparn i Helsingfors centrum. Foto: Wikipedia, kredit: Henri Sivonen
Publicerad av
Markku Björkman - 13 jul 2017

Volymen på den finska ekonomin ökade med 1,9 procentenheter i fjol, vilket är 0,5 procentenheter mera än vad som uppskattades i mars i år.

Det visar finska Statistikcentralens preciserade preliminära uppgifter.

Bruttonationalprodukten reviderades eftersom nya uppgifter erhölls i synnerhet om insatsförbrukningen som används som produktionsinsatser för olika branscher. 

Bruttonationalprodukten, alltså förädlingsvärdet vid produktionen av varor och tjänster, var 216 miljarder euro.

Sett till löpande priser ökade förädlingsvärdet mest inom byggverksamheten (9,9 procent) och jord- och skogsbruk samt fiske (8,1 procent). Också volymen på företagstjänster och övriga tjänster samt informations- och kommunikationsverksamhet och fastighetsverksamhet ökade med 3,9–4,7 procent.

Efterfrågan inom samhällsekonomin ökade särskilt på grund av hushållens konsumtion som volymmässigt ökade med 1,9 procent.

Statistikcentralen reviderade också storleken på bnp för 2015. Enligt färska uppgifter ökade bnp inte, utan hölls vid noll jämfört med året innan.

Finansministeriet förväntar sig att den finska ekonomin ökar med 2,4 procent i år medan Finlands Bank har en prognos på 2,1 procent.

Källa: FNB

Annons