Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 21 2018
Senaste Nytt

Svenskt trä efterfrågas över hela världen

Foto: Jonas Larsson
Foto: Jonas Larsson
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 jul 2017

 Under första halvan av 2017 har Södra levererat trävaror till 38 länder, en ökning av geografiska marknader med över 100 procent sedan 2005. Fler och fler marknader i världen får upp ögonen för svenskt trä som byggmaterial för såväl interiöra ändamål som för bostadsbyggnationer.

2005 var Södras antal leveransländer 17 stycken och hittills i år har det sträckt sig till 38 länder, från USA i väst till Japan i öst. 

- Det är en väldigt positiv utveckling som vi nu även ser på ett globalt plan. Att bygga i trä i det i särklass bästa klimatalternativet och en förutsättning i den globala omställningen till ett mer hållbart samhälle, säger Andreas Jonasson, marknadschef, Södra Wood.

Ökad efterfrågan i Asien

I Sverige råder en stark trend för byggträ där Södra ökat sin försäljning tre år i rad. Parallellt med detta ökar också efterfrågan från Asien där de flesta nytillkomna marknaderna är lokaliserade. Södras huvudmarknader för trävaror är Storbritannien, Holland och Sverige men den marknad som ökar mest är Kina dit Södra levererat sedan 2010.

Försäljningen har ökat för varje år och 2016 ökade den med 32 procent jämfört med föregående år. 

- Det svenska träet blir mer och mer eftertraktat i Asien. Detta beror på hög leveranssäkerhet och hög produktkvalitet men också tack vare att den svenska råvaran kommer från certifierad och hållbar skog med god naturvårdshänsyn, säger Andreas Jonasson.

Annons