Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 24 2018
Senaste Nytt

Svevia utför beläggningsarbete i Västerbotten

Kontraktsvärdet cirka 62 miljoner kronor


Svevia utför flera stora beläggningsuppdrag i Västerbotten under sommaren. Foto: Patrick Trägårdh.
Svevia utför flera stora beläggningsuppdrag i Västerbotten under sommaren. Foto: Patrick Trägårdh.
Publicerad av
Peter Höök - 10 jul 2017

Svevia utför förbättrande beläggningsarbete under sommaren i Västerbottens inland.

– Uppdraget är att med beläggningsåtgärder förbättra vägens framkomlighet och säkerhet. För att vi ska kunna göra det begränsas framkomligheten något för trafikanterna under den tiden. Vi är mycket måna om säkerheten och kommer att använda vägvakter för att trafiken ändå ska flyta på så smidigt som möjligt, säger B-O Forsberg, Svevia.

I Västerbottens inland utför Svevia fem stora underhållsbeläggningar under sommaren.

– De längre sträckorna som vi arbetar på i sommar är på E12 mellan Blåvikssjön - Tara och Yttervik – Tärnaby samt på väg 365 mellan Husbonliden – Enebacken och väg 984 mellan Björksele och Norrbyberg samt väg 363 Holmfors - Sappetsele.

Totalt rör det sig om cirka 72 kilometer väg som får förbättrad beläggning till ett kontraktsvärde på cirka 62 miljoner kronor.

– Underhållsbeläggningar omfattar allt från lagningar av sprickor och hål och spår till helt ny beläggning. Det utförs löpande varje sommar och beslutas av Trafikverket utifrån behov och prioriteringar som de gör utifrån sin långsiktiga nationella planering.

På sträckan mellan Holmfors - Sappetsele kommer även vägförstärkande åtgärder att utföras för att förbättra vägstandarden innan ny asfalt läggs ut.

Annons