Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Alltfler jobb utförs av robotar

Tar över tjänstemannajobb

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 29 jun 2017

Fysiska robotar och programvaror tar över allt fler arbetsuppgifter. Knappt sex av tio Unionenklubbar uppger att arbetsuppgifter som tidigare utfördes av arbetskraft under de senaste fem åren automatiserats. Samtidigt saknar många företag en strategi för hur det förändrade kompetensbehovet ska hanteras. Det visar en undersökning bland Unionens klubbar.

– Det är inte längre bara monotona arbetsuppgifter vid produktionslinjer som automatiseras, utan alltmer avancerade jobb. Robotar skriver idag till exempel nyhetsartiklar, ger diagnoser och kör bilar. Det ställer helt andra krav på snabbare förändring och utveckling av anställdas kompetens, och där behöver företagen skärpa sig, säger Martin Linder, förbundsordförande i Unionen

Industrin har kommit längst i automatiseringen, men automatiseringen av tjänstesektorn går även den på i hög takt. 63 procent av Unionens industriklubbar mot 45 procent av tjänsteklubbarna anger att arbetsuppgifter i den svenska verksamheten har automatiserats under de senaste fem åren. En automatiseringstakt som väntas ligga kvar på ungefär samma nivåer under de kommande fem åren. Men trots att fler arbetsuppgifter automatiserats anger 3 av 10 klubbar att företaget saknar en strategi för hur verksamhetens förändrade behov gällande kompetens som orsakas av automatiseringen ska hanteras.

 

Annons

Annons

Annons