Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Östra Mellansverige får 106 miljoner kronor av strukturfondsmedel

Största projektet gäller smart industri

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 06 jun 2017

Strukturfondspartnerskapet i Östra Mellansverige möjliggör projekt i länet till ett värde av drygt 106 miljoner kronor. Projekten som strukturfondspartnerskapet tog ställning till får finansiering från två stora EU-fonder. Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Totalt sett har projekten ett värde över 106 miljoner kronor, av det kommer ungefär hälften (55 miljoner kronor) från de två EU-fonderna.

– De projekt som nu kommer genomföras har stor betydelse för vårt län. Det är två angelägna områden som får uppmärksamhet. Att inkludera fler i arbetsmarknaden och bidra till att öka företagens omställningsförmåga gör vår region bättre rustad i den internationella konkurrensen, säger regionrådet Irén Lejegren (S).

Två projekt som är kopplade till socialfonden kommer få EU-stöd. Det handlar om projekten All in som är värt drygt 50 miljoner kronor och Integrationskompetens med ett värde om närmare 10 miljoner kronor. Autonomous Intelligent Machines Exploration & Enterprise är ett av de största projekten i den här finansieringsomgången. Det är också det största utvecklingsfondsprojektet i Örebroregionen med sitt värde av drygt 26 miljoner kronor. Det handlar om att ta fram testmiljöer för intelligenta maskiner och autonoma system. Målet är att skapa en attraktionskraft för innovativa företag att etablera sig i regionen. Projektet har också en stark koppling till den innovationsstrategi som Region Örebro län nyligen har tagit fram.

Dessutom fick även projekten TransMission och BioDriv Öst EU-finansiering. Dessa genomförs tillsammans med flera län. Transmission handlar om smart industrialisering.

Annons

Annons

Annons