Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 21 2018
Senaste Nytt

Litium AB uppnådde 35 procents intäktsökning i första kvartalet

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Foto: Litium
Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Foto: Litium
Publicerad av
Markku Björkman - 05 jun 2017

Nettoomsättningen steg med 35 procent och uppgick till 5,65 MSEK (4,17 MSEK motsvarande period 2016).
De repetitiva avtalsintäkterna ökade med 44 procent till 4,99 MSEK jämfört med samma period 2016. Dessa uppgick därmed till 88 procent av de totala intäkterna i kvartalet (83 procent motsvarande period föregående år).

Litium AB (publ) är en molnbaserad e-handelsplattform som hjälper till att accelerera försäljningen för stora och medelstora företag inom både B2B och B2C. Lindex, Teknikmagasinet och Jollyroom är några av Litiums kunder, vilka totalt omsätter över 5 miljarder kronor årligen online. Litium agerar genom sitt partnernätverk på den nordiska marknaden och är noterat på AktieTorget i Stockholm.

EBITDA uppgick till 0,19 MSEK (0,39 MSEK 2016) och periodens resultat var -1,26 MSEK (-1,20 MSEK).
EBITDA per aktie blev 0,03 kr (0,09 kr) och periodens resultat per aktie uppgick till -0,19 kr (-0,28 kr).
Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 28 826 162 kr (30 082 503 kr per 2016-12-31) och till 4,37 SEK/aktie, att jämföra med 4,56 SEK/aktie vid årsskiftet.
Viktiga händelser under perioden

Litium lanserade i januari studien ”Svensk B2B-handel 2016” (www.svenskb2bhandel.se). Studien är den första i sitt slag med fokus på den svenska marknaden och har rönt stor uppmärksamhet.

I februari släpptes en ny större version av Litiums Accelerator med ny teknik för högre prestanda och bättre testbarhet vilket ger en bättre användarupplevelse för slutkunden och effektivare utvecklingsprojekt för Litiums partners.

Viktiga händelser efter periodens slut

Den 6 april hölls årsstämma för Litium AB (publ). Protokoll och kommuniké hålls tillgängliga på Litiums hemsida: www.litium.se.

På årsstämman valdes Marie Holmqvist till ny styrelseledamot. Marie är Head of Retail på Interflora och har närmare 20 års erfarenhet av detaljhandeln inom försäljning, marknad och förändringsledning från bland annat ICA Sverige, SF Bio och 7-Eleven.

Annons

Annons

Annons