Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Förbereder städer och väghållare för införandet av självkörande fordon

VTI är största part i projektet

Foto: VTI
Foto: VTI
Publicerad av
Peter Höök - 31 maj 2017

Projektet CoExist, om trafiksystem med självkörande fordon, har fått finansiering med 3,5 miljoner euro inom Horizon 2020, EU-programmet för forskning och innovation. Syftet med projektet är att förbereda städer och väghållare för att konventionella fordon på ett bra sätt ska kunna dela vägarna med en ökande andel automatiserade fordon.

– Trots att teknikutvecklingen inom området sker i mycket hög takt finns liten kunskap om vilka effekter automatiseringen av olika delar av trafiksystemet kan förväntas ge. Här har vi mycket vi behöver ta reda på, säger Andreas Tapani, forskningschef på VTI.

Dels vill projektet svara på frågor om hur och när man behöver börja ta hänsyn till självkörande fordon i planeringen av trafiksystem och infrastruktur. Vilka effekter kan förväntas med avseende på till exempel kapacitet, säkerhet och resmönster, speciellt i introduktionsfasen. Vid vilken andel självkörande fordon blir det viktigt att anpassa infrastrukturen? När kan separata filer för självkörande fordon vara användbart? Hur kan framtidens trafiksignalstyrning utformas?

Dessutom ska parterna arbeta med att ta fram simuleringsmodeller för trafikflöden med olika typer av automatiserade fordon. Dessa blir nästa generations planeringsverktyg som behövs för att väghållare ska kunna förstå vidden av de automatiserade fordonens intåg och planera utifrån de nya förutsättningarna.

– VTI ansvarar för de arbetspaket som handlar om hur vi använder simuleringsmodeller och hur vi ska planera inför införandet av självkörande fordon, säger Johan Olstam som är huvudprojektledare på VTI.

Annons

Annons

Annons