Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 23 2018
Senaste Nytt

"Vägen till nordisk litiumproduktion är mycket lång"

Dött batteri. Brist på litium? Foto: Pixabay
Dött batteri. Brist på litium? Foto: Pixabay
Publicerad av
Markku Björkman - 24 maj 2017

SVT Nyheter rapporterade nyligen om en av de saker som Northvolt lyfter fram som en styrka med planerna på en batterifabrik i Norden är tillgången på de råvaror som behövs för batteritillverkning. Vid närmare påseende visar det sig dock mer handla om förhoppningar om framtiden än om konkret utvinning i dag.

”Vertikal integration av värdekedjan (från råvara till färdig produkt, SVT:s anm.)” – det är en av de faktorer som företaget pekar ut som en nyckel för att få ner produktionskostnaderna i den planerade batterifabriken.

I sin ansökan om bidrag från Vinnova skriver företaget enligt STV Nyheter att flera av de mineraler som är avgörande vid tillverkningen av litiumjonbatterier kan brytas och förädlas i Skandinavien och att detta gör att företaget kan skapa ett säkert materialflöde som inte påverkas av geopolitisk osäkerhet i andra delar av världen.

Det är dock en bra bit till ett läge där de viktiga råvarorna finns i närområdet. Professor Daniel Brandell, som ingår i en grupp batteriforskare vid Uppsala universitet, säger till STV att grafit, litium, nickel-, kobolt- och manganoxider är de vanligaste komponenterna i moderna batterier. Koppar är, enligt Northvolt, också ett ämne som kommer att behövas.

Av dessa mineral är det bara koppar och nickel som bryts i någon större omfattning i svenska eller finska gruvor. När det gäller litium så har det sedan länge funnits planer på att starta en litiumgruva i Österbotten i mellersta Finland, men dessa planer har ännu inte gått att genomföra.

Prospektering i ett tidigt stadium pågår på flera platser i Norrland, men vägen till en gruva är mycket lång för dessa projekt. Kobolt och mangan bryts inte alls, enligt uppgifter från branschorganisationerna inom gruvnäringen i Sverige respektive Finland. Däremot finns ett raffinaderi för kobolt i Karleby.

Grafit bryts i nuläget i Hälsingland och det finns långt framskridna planer på grafitbrytning i närheten av Vittangi i Norrbotten, men frågan är om detta är till någon nytta för Northvolt.

– Grafit är ett ämne som ingår i alla litiumbatterier, men det är i så fall syntetisk grafit. Det kan framöver bli aktuellt att använda naturlig grafit. Problemet är att den inte är lika ren och håller lika jämn kvalitet som den syntetiska, konstaterar Daniel Brandell. Northvolts vd Peter Carlsson räknar ändå med att en betydande del av råvarorna ska kunna hämtas i närområdet.

– Faktum är att det i den nordiska delen finns en hel del intressanta ämnen. Nickel och grafit som är viktiga ämne för batteritillverkning finns. Det finns även litium och kobolt, mängderna är inte jättestora, men det handlar om utvinningsbara mängder. Så vi kommer att ha lokala försörjningskedjor. Det kommer att vara en stor fördel, säger Peter Carlsson till STV NYheter.

Annons

Annons

Annons