Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jul, 17 2019
Senaste Nytt

Byggolyckor vanligast hos småföretag

Viktigt att ledningen är säkerhetsorienterad

Sannolikheten för olyckor är större hos underentreprenörer. Foto: Arbetsmiljöverket
Sannolikheten för olyckor är större hos underentreprenörer. Foto: Arbetsmiljöverket
Publicerad av
Peter Höök - 05 maj 2017

Arbetsmiljöverket har gjort en kunskapssammanställning av internationell forskning om risker och säkerhet i byggbranschen, en bransch som toppar olycksstatistiken. Vid Luleå tekniska universitet fick professor Jan Johansson med forskarteam uppdraget att sammanställa internationell forskning om riskfaktorer och riskprevention i byggbranschen. Resultaten är entydiga.

– Vi kan konstatera att sannolikheten för olyckor med allvarliga konsekvenser inom byggbranschen är större i små företag och att sannolikheten för olyckor överhuvudtaget är större hos underentreprenörer, säger Jan Johansson, professor i industriell produktionsmiljö.

I samband med en pressträff i Stockholm idag fredag 5 maj, presenterar arbetsmiljöverket sin rykande färska kunskapssammanställning om internationell forskning om byggbranschen. Studien baseras på 401 forskningsartiklar som i huvudsak är hämtade från byggindustrin i Europa, Kanada, USA, Australien och Japan.

På pressträffen medverkar bland annat professor Jan Johansson för att informera om resultaten från forskarteamet i Luleå, under rubriken: Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen. En av teamets slutsatser efter att ha studerat internationell forskning på området, är att byggbranschen, oavsett land är högt drabbat av olyckor. Dessutom är det större risk för byggarbetare att råka ut för olyckor om de inte behärskar språket på byggplatsen.

– Arbetskraft med bristande språkkunskaper tenderar att råka ut för fler och allvarligare olyckor än andra, säger Jan Johansson.

Annons

Annons

Annons