Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 23 2018
Senaste Nytt

Framtidstron i handeln vänder nedåt

Försämrad tro på handelns lönsamhetsutveckling

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay
Publicerad av
Peter Höök - 18 apr 2017

Sjunkande förväntningar inom sällanköpsvaruhandeln och försämrad tro på handelns lönsamhetsutveckling gör att framtidstron i handeln minskar i april. Sammantaget landar Framtidsindikatorn på 99,8 i Handelsbarometern för april månad.

– Handelns lönsamhet påverkas av att branschen står mitt i en kraftfull strukturomvandling med pressade priser och marginaler som följd. Det nya detaljhandelslandskapet erbjuder stora möjligheter men vi ser också att många företag har utmaningar med lönsamheten, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

 Till skillnad från sällanköpshandeln, där tongångarna är dystrare, stiger optimismen hos dagligvaruhandlarna. Nästan varannan dagligvaruhandlare tror på ökad försäljning. En viktig förklaring är påsken.

– Påsken innebär en av årets försäljningstoppar för matbutikerna och det gjuter optimism bland dagligvaruhandlarna, säger Karin Johansson. 

Handlarna har större tro på den egna butiken än för branschen som helhet. Framförallt är det framtidstron kring försäljningsutvecklingen i den egna butiken som lyfter i april månad.

Källa: Svensk Handel

Annons