Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 21 2018
Senaste Nytt

2016 präglades av tysk-svensk handelsboom

Efterfrågan på tyska produkter ökade under 2016 framförallt ifråga om kläder (+94,2 procent), Foto: Wikimedia Common
Efterfrågan på tyska produkter ökade under 2016 framförallt ifråga om kläder (+94,2 procent), Foto: Wikimedia Common
Publicerad av
Markku Björkman - 09 mar 2017

Den tysk-svenska handeln ökade kraftigt under 2016: den svenska importen från Tyskland var 9 procent högre än året innan och den svenska exporten till Tyskland visade en tillväxt på 5 procent. Detta visar de nyligen publicerade siffrorna från Statistiska centralbyrån.

De svenska exportvaror till Tyskland som ökade mest var framförallt fisk och fiskeriprodukter (+30,3 procent), livsmedel (+15,9 procent), kläder (+35,1 procent), stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (+69,6 procent) samt motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar (+20,2 procent). Dessutom visade metallvaror(utom maskiner och apparater) en tillväxt på 27,6 procent efter en nedgång under 2015.

Exporten av farmaceutiska basprodukter och läkemedel ökade bara lite (+0,6 procent)efter en kraftig tillväxt under 2015. Kategorierna papper och pappersvaror (+0,3 procent), elapparatur (+2,5 procent) och kemikaler och kemiska produkter(+2,6 procent) uppvisade en något mindre tillväxt under 2016.  

Efterfrågan på tyska produkter ökade under 2016 framförallt i kategorierna kläder (+94,2 procent), läder och lädervaror (+79,3 procent), stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter (+56,3 procent) och datorer, elektronikvaror och optik (+22,4 procent). Den omsättningsmässigt viktigaste kategorin motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar uppvisade dessutom en tillväxt på 14,8 procent. Importen av kemikalier och kemiska produkter (+1,7 procent), metaller (+5,2 procent) och elapparater (+1,4 procent) ökade bara lite.

Importen av farmaceutiska basprodukter och läkemedel som uppvisade en kraftig tillväxt under 2015 ökade också under fjolåret med 9,2 procent. Kategorin ”andra transportmedel” som rasade ihop under 2015 uppvisade 2016 en tillväxt på 62,8.

Minskade gjorde däremot införseln av tyska möbler (-7,9 procent) som ökade året innan. Dessutom gick också importen av livsmedel ned (-0,8 procent), tillsammans med papper och pappersvaror (-2,2 procent) och andra tillverkade varor (-4 procent).

Med en handelsvolym på 126 miljarder kronor har Tyskland därmed avlöst Norge som Sveriges viktigaste exportland. Vad gäller importen ligger Tyskland sedan länge på plats ett med stort avstånd till nummer två. Totalvärdet uppgår till 227 miljarder kronor förra året.

Därmed är Tyskland fortfarande Sveriges viktigaste handelspartner. Sett från det tyska perspektivet ligger Sverige 2016 precis som förra året på trettonde plats vad gäller exporten. Vad gäller importen hamnar Sverige på sextonde plats som är en förbättring jämfört med 2015.

Källa: Tysk-svenska handelskammaren

 

Annons