Mötesplatsen för dig inom svensk industri, maj, 25 2018
Senaste Nytt

Ny elektrokatalysator minskar behovet av platina

En tillverkningsmetod för elektrokatalysatorer baserad på de speciella egenskaperna hos kolnanorör använder bara en hundradel av den platina som i vanliga fall går åt.

Kolnanorör med platinakluster. Foto: Aalto University
Kolnanorör med platinakluster. Foto: Aalto University
Publicerad av
Alarik Haglund - 27 mar 2017

Platina används som katalysator då elektrisk energi lagras i form av kemiska föreningar med hjälp av elektrolys och metallen fyller också en viktig roll i bränsleceller, bilkatalysatorer och många kemiska processer som används inom industrin. Eftersom platina är mycket dyrt är det en av flaskhalsarna som förhindrar tillväxten av förnybar energi.

En grupp forskare vid Aalto University i Finland, under ledning av Tanja Kallio och Kari Laasonen, har nu tagit fram en tillverkningsmetod för elektrokatalysatorer som bara använder en hundradel av den mängd platina som brukar användas i kommersiella elektrokatalysatorer, samtidigt som den aktivitet som uppnås med det nya materialet är jämförbar med aktiviteten hos kommersiella elektrokatalysatorer. Metoden baserar sig på de speciella egenskaperna hos kolnanorör.

- När platina utfälls elektrolytiskt på ytan av kolnanorör bildar det partiklar bestående av några få atomer. På andra material, som grafen, bildar platina större nanopartiklar, förklarar Tanja Kallio.

Eftersom elektrokatalysatorer står för omkring en tredjedel av kostnaden för en elektrolysanordning betyder en minskning av den mängd platina som behövs att processen blir betydligt billigare.

- Under småskaliga förhållanden och vid rumstemperatur är elektrokatalysatorn stabil och går att använda länge. Nästa steg är att öka produktionsskalan och testa elektrokatalysatorn i praktiska tillämpningar, där temperaturen ofta är högre, säger Tanja Kallio.

Annons