Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

EU inför ett kontrollsystem för mineraler som importeras från konfliktområden.

Ett dagbrott i Uzbekistan. Foto: Pixabay.
Ett dagbrott i Uzbekistan. Foto: Pixabay.
Publicerad av
Markku Björkman - 17 mar 2017

EU inför ett kontrollsystem för mineraler som importeras från konfliktområden. Systemet baserar sig på OECD:s riktlinjer om tillbörlig aktsamhet vid import av mineraler (Due Diligence Guidance). Det är ett viktigt steg i kontrollen av ansvarsfull import av mineraler.

Systemet gäller europeiska företag som importerar tenn, volfram och guld från länder utanför EU. De produkter som ingår i systemet är specificerade som varukoder. Listan innehåller inte konsumtionsvaror utan omfattar huvudsakligen råvaror, vilket var en balanserad lösning med tanke på företagen.

OECD:s anvisningar är redan i omfattande användning i företag och inom olika industrigrenar. EU kommer att godkänna kontrollsystem som redan används av företag och nya motsvarande system som fyller EU:s krav.

Förordningen förutsätter bland annat att företagen bedömer risker i leveranskedjan och att de gör upp en strategi för hanteringen av specifika risker. Företagen måste också i vissa situationer låta en tredje part göra en oberoende ansvarsgranskning, och rapportera om hur ansvarsprinciperna genomförs. Det ska grundas nationella myndigheter som har tillsyn över efterlevnaden av förordningen.

För företagens del träder förordningen i kraft den 1 januari 2021.

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden