Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

"USA avslutar frihandelns tidevarv"

Världens frihandelsområden. Frihandel är handel som inte regleras av tullar, importkvoter eller andra asymmetriska handelspolitiska åtgärder, Wikimedia kredit: Emilfaro
Världens frihandelsområden. Frihandel är handel som inte regleras av tullar, importkvoter eller andra asymmetriska handelspolitiska åtgärder, Wikimedia kredit: Emilfaro
Publicerad av
Markku Björkman - 19 mar 2017

Finansministrar och centralbankchefer från världens 20 ekonomiskt starkaste länder avslutade nyligen sitt årliga möte inom gruppen G20 i tyska Baden- Baden. Kommentarerna speciellt i tyska tidningar dagen efter andas av stor besvikelse. Ledande Die Welt skriver att USA " avslutar frihandelns tidevarv och lämnar den gemensamma globala klimatpolitiken".

I slutdokumentet, är nu det gemensamma målet att motarbeta all form av protektionism struket. Det anses vara en direkt följd av den nye USA-presidenten Donald Trump, som gick till val med löftet att begränsa frihandeln.

I slutdokumentet från G20-mötet står det endast, att medlemsländerna ska "stärka handelns bidrag till den ekonomiska utvecklingen" i de respektive länderna.

Det är en väsentlig förändring från tidigare G20-möten, då länderna tillsammans förbundit sig att "motverka alla former av protektionism".

Diskussionerna kring slutdokumentet är inte offentliga, men enligt läckor till flera nyhetsbyråer, var det främst de amerikanska representanterna som motsatte sig formuleringen.

Den nye presidenten Donald Trump har slagordet "Amerika först" som en grundsten i sin handelspolitik. Han har redan stoppat planerna på frihandelsområdet TPP mellan länderna på båda sidor av Stilla Havet, han har anklagat Kina och Tyskland för att blåsa upp sin handel med hjälp av för låga växelkurser. Enligt tyska industriledare, en orättvis anklagelse, med tanke på att tyska företag har skapat cirka en miljon arbetsplatser i USA under senaste år.  

Trump har hotat med strafftullar mot amerikanska företag som lägger fabriker i Mexiko. Mötet i tyska Baden Baden var det årliga mötet mellan finansministrar och centralbankschefer. Ett helt avsnitt om kamp mot klimatförändringar ströks också i den slutgiltiga versionen av G20-deklarationen. 

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden