Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Andelen kvinnliga styrelseledamöter fortsätter att öka

Andelen kvinnor i styrelser kommer att passera 40 procent nästa år

Andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat med 45 procent
Andelen kvinnliga styrelseledamöter har ökat med 45 procent
Publicerad av
Peter Höök - 17 mar 2017

Andelen kvinnliga styrelseledamöter för svenska mellanstora bolag listade på Stockholmsbörsen ”Mid Cap” fortsätter att öka och uppgår nu till 35 procent. Mellan perioden 2012-2016 har andelen kvinnliga styrelseledamöter ökat med 45 procent. PwC räknar med att andelen kvinnor i styrelsen kommer att passera 40 procent redan nästa år. Ökar gör även styrelseersättningarna, upp med 19 procent i genomsnitt jämfört med föregående år. 

Bland mellanstora bolag är det branschen Financials som står för procentuellt sett största arvodesökningen till styrelsen (+47 jämfört med föregående år).

Andelen ledamöter har ökat kraftigt i antal sedan föregående mätning, från 501 till totalt 609 styrelseledamöter. Det förklaras med ett större antal noteringar än vanligt. Under mätperioden noterades hela 22 nya företag på Mid Cap-listan, varav 16 var nynoteringar.

- Sammansättningen bland mellanstora bolag på Stockholmsbörsen fortsätter att utvecklas åt rätt håll. Andelen kvinnor ökar främst bland styrelseledamöter men vi kan också notera en marginell ökning bland kvinnliga ordföranden, säger Anna Gustring Boman, på PwC Sverige.  

Genomsnittliga styrelsearvoden
Genomsnittlig ersättning till ordföranden uppgår 487 000 kr (+14,5 procent jämfört med föregående år). Eftersom ordföranden har ett särskilt ansvar för styrelsens arbete är ersättningen generellt sett högre än övriga ledamöters ersättning.

Annons

Annons

Annons