Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 23 2018
Senaste Nytt

Industrins roll i det framtida elkraftsystemet

Foto: RISE
Foto: RISE
Publicerad av
Jessica Nejman - 17 mar 2017

Tillsammans har forskningsinstitutet RISE och Chalmers har tagit fram en rapport som undersöker rollerna för svenska industriföretag i det framtida elkraftsystemet där åtta prioriterade innovationsområden föreslås.

Som ett exempel för förändring lyfts storskalig elektrolysdriven produktion av vätgas för stål- och kemiindustrierna.

– Investering i hybridpannor och elektrotermiska processer för värme och torkning i industriella processer är några andra sätt, säger Jesse Fahnestock, projektledare på RISE och en av rapportens författare.

Även nya energibärare, lagringstekniker och automatiseringsmöjligheter kan ge industriföretagen möjlighet att matcha sin elanvändning mot marknadens priser och elsystemets behov av stödtjänster i transmissions- och distributionsnäten, menar författarna.

Rapporten är baserad på synpunkter från fler än 30 intressenter från olika sektorer. I den föreslås åtta prioriterade innovationsområden:

1. Förbättra data om elanvändning i industrin

2. Studera den tekniska och ekonomiska potentialen för flexibilitet i industriell elanvändning

3. Studera påverkan på ekonomi och CO2-utsläpp av olika elektrifieringsalternativ

4. Använd existerade strategiska innovationsprogram (SIP) för att utveckla teknologier för flexibilitet i elanvändning

5. Utveckla processer och kanaler för att undvika stuprörseffekter

6. Fortsatt utvärdering av policyalternativ relaterade till industrins elektrifiering och roll i elkraftsystemet

7. Utveckla plattformar för samarbeten och att dela data

8. Stötta olika demonstrationer relaterade till industriell elanvändning

Annons

Annons

Annons