Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

Ingen ränteändring i Storbritannien

Brittiska parlamentet.Foto: Wikimedia Common
Brittiska parlamentet.Foto: Wikimedia Common
Publicerad av
Markku Björkman - 16 mar 2017

Brittiska centralbanken ändrar inte sin styrränta på 0,25 procent. Beslutet om oförändrad ränta fattades efter en omröstning där rösterna föll 8–1. Räntan har inte ändrats på åtta månader. Räntebeslutet väntas vara det sista innan Storbritannien officiellt kör igång processen för att lämna EU.

Storbritanniens drottning Elizabeth undertecknade den 16 mars den lag som ger den brittiska regeringen fullmakt att påbörja utträdet ur EU.

Premiärminister Theresa May kan nu aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget och börja processen för att lämna unionen. May har sagt att hon kommer att aktivera artikel 50 före slutet av denna månad. Utträdesprocessen väntas ta två år

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden