Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

Första spadtaget för nytt kärnkraftverk i Iran

Foto: Atomstroyexport
Foto: Atomstroyexport
Publicerad av
Simon Matthis - 16 mar 2017

Tisdagen den 14 mars började officiellt grundläggningsarbeten för Bushehr-2 i Iran, en ny reaktor som byggs i anslutning till ett befintligt kärnkraftverk i Iran.  

 

Ryska Atomstroiexport tecknade 2014 två kontrakt med Irans statliga kärnkraftsbolag om leverans av två reaktorer, Bushehr-2 och 3. Det är vattenkylda reaktorer av typen WWER-1000 med en sammanlagd effekt på 2100 megawatt.

df
Foto: Atomstroiexport

Bushehr-2 och 3 ska enligt tidplan stå klara 2024 respektive 2026. Projektet har fått certifikat från EUR (European Utilities Requirements) och IAEA, vilket betyder att det uppfyller såväl europeiska som internationella säkerhets- och effektivitetskrav.

Det första blocket, Bushehr-1, togs i drift 2011.

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden