Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

Hector Rail har beställt ytterligare 15 ellok

Vectron AC klarar av hastigheter på cirka 200 kilometer i timmen. Foto: Hector Rail
Vectron AC klarar av hastigheter på cirka 200 kilometer i timmen. Foto: Hector Rail
Publicerad av
Markku Björkman - 16 mar 2017

Siemens meddelade den 15 mars att Hector Rail hade beställt ytterligare 15 Vectron AC ellok, till de fem som rekvirerades i juli 2016.

Leveransen av dessa ellok, med högsta hastighet på 200 kilometer i timmen, inleds i början 2018. Loken kommer att användas för transporter av tungt gods och timmer i Sverige och Norge.

Vectron AC är ett 6,4 megawatts kraftpaket av det slags lokomotiv som blir allt mer efterfrågade idag. Loket har också utrustats med dieselkraftmoduler för begränsade off-wire- tjänster.

Vectron AC har utrustats även med radiostyrning och ETCS samt med styrsystemet ATC2-STM för tåg.

Hector Rail AB:s nya VD, David Knowles, som tillträder den 10 april, var hittills operativ chef för GB Railfreight. Knowles förvärvades av Hector Rail Group i november 2016, men han kommer också att kvarstå som en icke-verkställande direktör för GB Railfreight när han tillträder sin nya tjänst.

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden