Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 24 2018
Senaste Nytt

Rolls Royce inrättar forskningscentrum för autonom sjöfart i Åbo

 Sjöfartens navigering automatiseras i ökad takt. Foto: Rolls Royce
Sjöfartens navigering automatiseras i ökad takt. Foto: Rolls Royce
Publicerad av
Markku Björkman - 09 mar 2017

Bolaget Rolls Royce inrättar ett forskningscentrum för autonom sjöfart i Åbo. Beslutet innebär samtidigt att bolagets resurser för utveckling av den autonoma sjöfarten koncentreras till Finland. Utvecklingsbehovet uppkommer i och med att sjöfartens navigering automatiseras. Forskningscentrumet inleder sin verksamhet redan under 2017.

Enligt näringslivsminister Lintilä förutsatte detta investeringsbeslut omsorgsfullt arbete, som uppenbarligen lyfte fram Finlands fördelar för den internationella aktören. Globalt sett fanns det många som ville få investeringen. Finlands fördel, enligt Näringslivsministeriet, var det befintliga marina klustret, ett lämpligt havsområde, mycket IKT-kompetens och digital kompetens, en utmanande innovationsfinansiering samt ett förutsägbart och tryggt samhälle.

Minister Lintilä anser att Rolls Royces investering är ett bra exempel på att ekosystemtänkandet blir en del av närings- och innovationspolitiken.

 – En stor, internationell aktör har förstått att det behövs så mycket ny teknik och kompetens att inte ens deras resurser räcker för att utveckla detta ensam. Därför har aktören gått in för ekosystemtänkande, där tredje parter, till och med konkurrenter, kan delta i arbetet, belyser minister Lintilä.

- Det finns stor potential på marina investeringar i Finland, betonar näringsminister Mika Lintilä. Vi kan utveckla Finland till en ännu mer intressant omvärld för företag i marinklustret genom att fortsätta med det intensiva Team Finland-samarbetet.

I samarbetet har under arbets- och näringsministeriets ledningsansvar deltagit Tekes i finansieringsprogrammen i sektorn, VTT och universitet i forskningen, kommunikationsministeriet samt Trafi i regleringen av testområdet för självnavigerande båtar. Finpro och Invest in Finland bidrog, enligt Lintilä, till att locka investeringen till Åbo genom att omsorgsfullt beskriva marina industrin och landets ekosystem av IKT-företag.

- Beslutet att inrätta ett forskningscentrum för sjöfart sporrar de finländska företagen och den finländska forskningen att i kölvattnet av marinklustret allt mer satsa på digitalisering och artificiell intelligens, fastslår näringsminister Mika Lintilä. Statens tekniska forskningscentral (VTT) och Tammerfors tekniska universitet samt flera finländska SMF-företag har nu kommit in i kärnan av att utveckla digitaliseringen och den artificiella intelligensen i egenskap av strategisk partner för det nya forskningscentrumet.

Källa: Finlands Näringslivsministerium

 

 

Annons