Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

Sverige, industrin och framtiden

Lunchseminarium med bland andra Fredrik Reinfeldt

Bild: Teknikföretagen
Bild: Teknikföretagen
Publicerad av
Peter Höök - 13 mar 2017

Den 16 mars anordnar industrin ett lunchseminarium med Fredrik Reinfeldt, som talar på temat: Vart är världen, Sverige och industrin på väg? Namnkunniga paneldeltagare diskuterar industrins roll, behov och möjligheter.

Under seminariet målar Fredrik Reinfeldt upp sin bild av vart världen, Sverige och industrin är på väg. Vi diskuterar också utvecklingen och betydelsen av industrins internationella konkurrenskraft. Vad behöver industrin för att kunna frodas i Sverige? Varför är det viktigt att industrins konkurrenskraft är normgivande för Sverige?

Arrangörer är Trä- och Möbelföretagen, SLA, Grafiska Företagen, IKEM, TEKO, Livsmedelsföretagen, Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna.

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden