Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

Ökad produktion hos Ovako

Utökar skiftgången

Foto: Ovako
Foto: Ovako
Publicerad av
Peter Höök - 13 mar 2017

Mot bakgrund av ökad efterfrågan inom de flesta av Ovakos kundsegment har företaget beslutat att selektivt utöka antalet skift vid sina stål- och valsverk för att därigenom höja utnyttjandet av produktionskapaciteten. 

Den utökade skiftgången kommer att hjälpa till att minska flaskhalsar i produktionen och på så sätt höja Ovakos totala tillgängliga produktionskapacitet med runt 10 procent, beroende på produktionsmix. För att bemanna de utökade skiften räknar Ovako med att anställa cirka 80 nya medarbetare, som förväntas börja på bolaget under det första och andra kvartalet i år.

– Även om det fortfarande finns en hel del osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen för industrin, är vi glada att se att den positiva trend som vi såg i slutet av 2016 har fortsatt under inledningen av 2017, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako.

Parallellt med höjningen av produktionstakten fortsätter Ovakos arbete med att sänka företagets strukturella kostnader och bolaget förväntar sig att som tidigare aviserat kunna realisera 18 miljoner euro i kostnadsbesparingar under 2017. 

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden