Mötesplatsen för dig inom svensk industri, feb, 23 2018
Senaste Nytt

SKF konsoliderar organisationsstruktur och koncernledning

Alla förändringar görs med omedelbar verkan

Photo: SKF
Photo: SKF
Publicerad av
Peter Höök - 13 mar 2017

SKF annonserar följande förändringar, ämnade att konsolidera bolagets struktur och koncernledning. Förändringarna kommer även förenkla SKFs teknikutvecklingsorganisation och främja fortsatt fokus på kunddriven innovation.

Group Technology-funktionen kombineras med Business and Product Development-funktionen. Victoria Van Camp, tidigare President, Business and Product Development, leder den nya, sammanslagna organisationen. Bernd Stephan, tidigare Senior Vice President, Group Technology, utses till President, Automotive and Aerospace.

Stéphane Le Mounier, tidigare President, Automotive and Aerospace, utses till rådgivare till Alrik Danielson, SKFs koncernchef och vd. Stéphane kommer inte längre vara en del av SKFs koncernledning.

– Dessa förändringar kommer att accelerera vår fokus på innovation och kommersialisering av nya teknologier. Jag till tacka Stéphane för hans hårda arbete, som bidragit till den operativa förbättringen inom Automotive and Aerospace, säger Alrik Danielson, SKFs koncernchef och vd.

Annons

Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman
Försäljningschef Erkki Jokirinne förklarar här Lean Stream-konceptets centrala beståndsdelar, som består bland annat av nödvändigheten av att basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål. Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. Använd dragande system för att undvika överproduktion. Jämna ut arbetsbelastningen. Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för medarbetarnas medverkan. Foto: Markku Björkman

AFT gjorde slut på spilltider genom Lean Stream- metoden