Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Ny produktionsmodell hos Postnord

Sparkar 3 500 till 4 000 medarbetare under två till tre år

Foto: PostNord
Foto: PostNord
Publicerad av
Peter Höök - 08 mar 2017

I enlighet med den strategi som PostNord la fast för tre år sedan genomför bolaget en anpassning till digitaliseringen. För att möta den accelererande digitaliseringen i Danmark och uppnå lönsamhet införs därför en ny produktionsmodell. Till följd av detta kommer antalet medarbetare i Danmark att minska med 3 500 till 4 000 under två till tre år. Omställningen av den danska verksamheten beräknas kosta cirka tre miljarder svenska kronor och PostNord har en dialog med ägarna om hur dessa tre miljarder ska finansieras. Under omställningsperioden förväntas dessutom det danska bolaget fortsatt gå med operativ förlust, denna bedöms dock kunna finansieras med egen intjäning.

För att ytterligare säkerställa PostNords konkurrenskraft på samtliga marknader ska dessutom koncernens administrativa kostnader fortsatt minskas med över en miljard svenska kronor under de kommande tre åren vilket väntas komma att beröra cirka 1 200 tjänster, varav 500 tjänster redan ingår i omställningen i Danmark. Huvuddelen av kostnadsminskningen ska vara genomförd senast vid utgången av räkenskapsåret 2019.

– När omställningen av den danska verksamheten är klar kommer vi att ha en skalbar och finansiellt hållbar produktionsmodell som möjliggör att upprätthålla samhällsservicen med en lönsam brevverksamhet även med små brevvolymer, säger PostNords koncernchef Håkan Ericsson.

Annons

Annons

Annons