Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jun, 18 2019
Senaste Nytt

Ny standard för kommunikation i IoT-nätverk

Standard för central koordinering av trådlösa tillämpningar

BilD: SEK
BilD: SEK
Publicerad av
Peter Höök - 06 mar 2017

Trådlösa nätverk i industrin är en komponent i utvecklingen mot det som ibland kallas för Industri 4.0 och kan ingå i sakernas internet, IoT. IEC tagit fram en rapport – ”Internet of Things: Wireless Sensor Networks”, som ger en översikt över olika användningar av trådlösa givare i industrin och i olika delar av den tekniska infrastrukturen. Rapporten kan laddas hem från IEC eller beställas i tryckt form från SEK Svensk Elstandard.

Ett förslag till en internationell standard för att specificera koncept och metoder för central samordning av trådlös kommunikation inom en industrianläggning har lagt fram inom IEC. Dokumentet ska kunna tillämpas för att utveckla automatiska applikationer för hantering av samexistens för trådlösa nät som arbetar oberoende av varandra. Förslaget specificerar systemelement, gränssnitt och relationer för central samordning. Den är inte begränsad till någon viss trådlös teknik eller till något särskilt frekvensområde.

Förslaget, som kommer från Tyskland, är tänkt att utgöra en del 4 av den internationella standarden IEC 62567 för trådlösa nätverk i industrin. Det kan tänkas att man i en och samma industrianläggning har flera olika trådlösa nätverk, till exempel för att lösa olika typer av uppgifter. Tanken bakom förslaget är att nätverken ska kunna ha en gemensam styrning, bland annat för frekvenstilldelning, för att undvika att de stör varandra på olika sätt.

Annons

Annons

Annons