Mötesplatsen för dig inom svensk industri, apr, 25 2019
Senaste Nytt

Digitalisering och asset management tema på Sigmas underhållsdag

Initiativtagare och värd för Sigmas Underhållsdag Hans Hellström, Sales Manager, Asset Management, Sigma IT Consulting. Foto: Anders Lindgren
Initiativtagare och värd för Sigmas Underhållsdag Hans Hellström, Sales Manager, Asset Management, Sigma IT Consulting. Foto: Anders Lindgren
Den andra upplagan av Sigmas Underhållsdag lockade över 100 deltagare.Foto: Anders Lindgren
Den andra upplagan av Sigmas Underhållsdag lockade över 100 deltagare.Foto: Anders Lindgren
Under eftermiddagen kunde deltagarna dela med sig av sina erfarenheter av digitalisering och asset management i mindre grupper.
Under eftermiddagen kunde deltagarna dela med sig av sina erfarenheter av digitalisering och asset management i mindre grupper.
David Lyrén, underhållschef på Holmen Paper i Hallstavik.Foto: Anders Lindgren
David Lyrén, underhållschef på Holmen Paper i Hallstavik.Foto: Anders Lindgren
Johan Harvard, projektledare för regeringens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material. Foto: Katrin Hargbäck.
Johan Harvard, projektledare för regeringens samverkansprogram Uppkopplad industri och nya material. Foto: Katrin Hargbäck.
Jon Persson Hagström, Site Manager, Quant (fd ABB Full Service) i Ludvika. Foto: Anders Lindgren
Jon Persson Hagström, Site Manager, Quant (fd ABB Full Service) i Ludvika. Foto: Anders Lindgren
Publicerad av
Christer Wiik - 20 dec 2016

Intresset var stort för Sigmas Underhållsdag som i december arrangerades för andra året i rad. Tema för dagen var digitalisering och asset management.

Under dagen presenterade flera företrädare för industrin hur de jobbar med digitala lösningar för ett mer kostnadseffektivt och driftsäkrare underhåll. Även en av Näringsdepartementets representanter, Johan Harvad, fanns på plats för att berätta hur regeringen ser på svensk industris konkurrenskraft och vad regeringen gör för att underlätta för traditionella industriföretag att säkra och stärka sin konkurrenskraft på lång sikt.

 – Industri 4.0 är en bärande del av regeringens nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Syftet med strategin är att göra svensk industri smart och resurseffektiv med hjälp av IT-lösningar. Underhåll måste komma in i många av de här satsningarna för att vi ska kunna leverera på våra målsättningar. Prediktivt underhåll gör det till exempel lättare att öka drifttiden på maskiner och anläggningar vilket kan ge enorma intäktsökningar, sade Johan Harvard, projektledare för samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material på Näringsdepartementet.Regeringen främjar även deltagande och engagemang i internationell standardisering och bidrar med kunskapsstöd för genomförande av digitaliseringssatsningar.– Vi arbetar till exempel för att etablera digitaliseringspiloter genom samverkan mellan näringsliv, forskningsmiljöer och statliga verk.

 Asset management är nyckelnPer Möller, vd för Idhammar, berättade att undersökningar visar att 70 procent av företagen ser underhåll enbart som en kostnad. Färre än 70 procent har en underhållsstrategi och ännu färre följer den.– Anläggningseffektiviteten har en hemtagbar förbättringspotential på 5-30 procent. Merparten av allt underhållsarbete är oplanerat och operatörerna utför endast en liten del av underhållsarbetet, berättade han vidare och beskrev klyftan som finns i många industriföretag mellan ledningen (slipsarna) och utförarna (handskarna) när det gäller underhåll:

 – Slipsarna har låg insikt om anläggningens verkliga potential och hur det skulle kunna tas hem. De hoppar gärna på olika tåg/trender, såsom outsourcing, IT och Lean. Handskarna å sin sida är dåliga på ekonomi, hopplösa på retorik, dåliga på underhållsutveckling och förändringsarbete och hopplöst intresserade av teknik.Nyckeln för att lyckas överbrygga klyftan är enligt Per Möller asset management, som måste genomsyra arbetet på alla nivåer i verksamheten och involvera alla anläggningar och alla funktioner.– Jobbar man med asset management utifrån ett livscykelperspektiv blir det tydligt hur ett effektivare underhåll kan sänka kostnaden för investeringar som initialt kanske är dyrare än andra alternativ.

Noggrann med vilken data som samlas inDagen bjöd även på några praktiska exempel på tillståndsövervakning från verkligheten, där sensorer används för att samla in data om maskiners och installationers drifttid, temperatur, tryck, vibrationer etc. Data som ligger till grund för prediktiva underhållsåtgärder.– Digitalisering är högst upp på vår agenda! Det är något vi måste göra för att fortsatt vara konkurrenskraftiga. Det är också ett sätt att attrahera arbetskraft, sade Jon Persson Hagström, Site Manager, Quant Service (fd ABB Full Service) i Ludvika.– Då vi ska serva 7.700 maskiner måste vi vara noggranna med vilken data vi samlar in. Trådlösa sensorer kostar oss nästan ingenting, men vi måste kunna hantera den stora datamängden som genereras på ett effektivt sätt, tillade han.Även Henrik Thunberg, underhållsingenjör på Boliden och Rolf Sundqvist, driftsledare för Öresundsbrons järnväg, berättade om pågående automationsprojekt som integreras med underhållet.

Erfarenhetsutbyte största behållningenUnder eftermiddagens breakout session diskuterades hur digitalisering inom underhåll påverkar verksamheten och organisationen. Här kunde deltagarna dela med sig av sina erfarenheter av digitalisering och asset management i mindre grupper.Många av deltagarna var rörande överens om att erfarenhetsutbytet var den största behållningen.– Det är givande att få höra och lära av andra och få en inblick i vad som kommer framöver. Vi har påbörjat vårt arbete med asset management och kommit en bra bit på väg. Det är ett arbete som aldrig avslutas, men vi ser redan resultat, kommenterade David Lyrén, underhållschef på Holmen Paper i Hallstavik.

 

Annons

Annons

Annons