Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 26 2017
Senaste Nytt

SKF räknar med sämre efterfrågan

Foto: SKF
Foto: SKF
Publicerad av
Henrik Ståhl - 13 jun 2012

SKF räknar med en något svagare efterfrågan på sina produkter och tjänster under andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Efterfrågan andra kvartalet väntas hamna på samma nivå som första kvartalet i år. Det framgår av ett pressmeddelande.

SKF har vidtagit åtgärder för att minska sina kostnader i Tyskland genom att introducera program i form av avtalspensioner och andra frivilliga avgångar. Programmen är under införande och förväntas minska arbetsstyrkan med cirka 400 personer, vilket ger en årlig kostnadsbesparing om cirka 170 miljoner när de är fullt genomförda 2016. Under 2013 beräknas besparingarna uppgå till cirka 120 miljoner. Den totala kostnaden för programmen beräknas uppgå till cirka 170 miljoner. Största delen förväntas kunna tas upp som en engångskostnad under andra kvartalet och berör affärsområdet Industrial Market, Strategic Industries.

(Nyhetsbyrån Direkt)