Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Uppsving för Volvo Lastbilar

Foto: Volvo
Foto: Volvo
Publicerad av
Henrik Ståhl - 05 jun 2012

Efter låga ordersiffror i mars och april för tunga lastbilar, Class 8, på den nordamerikanska marknaden förbättrades orderingången något i maj jämfört med föregående månad. Enligt ACT uppgick den preliminära orderingången under maj till 18.000 Class-8 fordon, vilket innebär en årstakt på omkring 220.000 enheter. Under april låg orderingången på 17.105 fordon. Bank of America Merrill Lynch konstaterar att majsiffran blev något bättre än väntat, men ligger i linje med bankens nya helårsbedömning. "Vi sänkte nyligen vår försäljningsprognos för den nordamerikanska försäljningen av Class-8 för 2012 och 2013 från 290.000 respektive 305.000 till 275.000 respektive 300.000 fordon som en följd av svagare order hittills i år", skriver banken. Volvos bedömning är att den nordamerikanska marknaden växer med cirka 20 procent 2012 till 250.000 lastbilar, från 216.100 fordon 2011. De senaste tre månadernas utfall indikerar en årstakt för Class 8-fordon på 209.000, enligt en beräkning av Baird Equity Research. I flera analyser över ACT-siffrorna uttrycks en oro för att den nordamerikanska produktionen av tunga lastbilar kommer att behövas sänkas avsevärt under andra halvåret. "Trots att återhämtningen kan innebära en viss lättnad i oron för sjunkande order, ligger nuvarande takt under nivån på 300.000 enheter som behövs för att stödja nuvarande produktionsschema", skriver Baird i en analys. Enligt Wells Fargo innebär majs preliminära orderingång på 18.000 Class 8-fordon att orderboken i relation till lagren var under 2 tredje månaden i rad. En situation som har hänt vid fyra tillfällen sedan 1986. Vid samtliga av dessa tidigare tillfällen, föll lastbilsproduktionen med i genomsnitt 27 procent och 33 procent under de kommande tre respektive sex månaderna, skriver Wells Fargo. "Med lager som ligger nära historiska toppnivåer, räknar vi med att Class-8 produktionen sjunker 29 procent under andra halvåret 2012, jämfört med första halvåret 2012, som en följd av lagerkorrektion", skriver Wells Fargo. I sitt pressmeddelande upprepar ACT Research att nedgången i orderingången verkar vara tillfällig. "I likhet med de två senaste månaderna, verkar problemet vara centrerat kring de lånefinansierade lastbilsköparnas förtroende för ekonomin i relation till risken för att ta på sig ett större lån", skriver ACT. Uppfattningen att den senaste tidens ordernedgång är förtroenderelaterat snarare än fraktrelaterat, bekräftas av att avbeställningarna de senaste månaderna har fortsatt att ligga på låga nivåer. I övrigt verkar efterfrågan vara fortsatt positiv, noterar ACT. ACT påpekar dock att perioden under året som är associerad med en ordernedgång närmar sig: juli och augusti är säsongsmässigt de svagaste ordermånaderna på året. Strax före klockan 10.00 hade Volvo stigit 1,4 procent på Stockholmsbörsen.

(Nyhetsbyrån Direkt)

Annons

Annons

Annons