Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Ökad vinst för Tethys Oil

Foto: Tethys Oil
Foto: Tethys Oil
Publicerad av
Henrik Ståhl - 14 maj 2012

Tethys Oil redovisar ett resultat efter skatt på 108 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 ( 14,7). Resultatet per aktie uppgick till 3:31 kronor (-0:45). Nettoomsättningen uppgick till 145 miljoner kronor (9,4). De likvida medlen uppgick vid periodens utgång till 67,9 miljoner kronor.

Tethys Oil hoppas på att ha positivt kassaflöde från Block 3 och 4 i Oman i slutet av året. Detta är dock avhängigt produktions- och prisutveckling. Borrprogrammen i Oman fortsätter med två verksamma borriggar och de genomsnittliga borrtiderna har blivit kortare och uppgår till cirka två veckor per borrhål. Slutinstallationer av pipelinens andra del pågår och denna pipeline beräknas att kunna sättas i drift före slutet av andra kvartalet 2012. Utbyggnaden av infrastruktur utgör den största delen av Tethys investeringsbudget om 430 miljoner för 2012 och bolaget noterar att likviditeten kommer att vara ansträngd ytterligare några månader till följd av den höga investeringstakten. De 120 miljoner som bolaget precis tagit in genom riktade nyemissioner, tillsammans med utdelningen från den litauiska verksamheten om 2,4 miljoner dollar med beräknad utbetalning i juni, kommer att underlätta. I Litauen är produktionen fortfarande blygsam. "Men den fiskala miljön i Litauen är mer gynnsam och vi siktar på att öka både produktion och reserver. En prospekteringsborrning planeras inledas på Gargzdailicensen senare i maj. Mobiliseringen av borriggen pågår", skriver Tethys.

(Nyhetsbyrån Direkt)