Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 19 2017
Senaste Nytt

Ökad vinst för Hexpol

Publicerad av
Henrik Ståhl - 04 maj 2012

Hexpol, som är en underleverantör till fordonsindustrin, redovisar ett resultat efter skatt på 181 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (139). Resultatet per aktie uppgick till 5:26 kronor (4:72). Nettoomsättningen uppgick till 2.142 miljoner kronor (1.786). Rörelseresultatet blev 272 miljoner kronor (210) och rörelsemarginalen var 12,7 procent (11,8). Det operativa kassaflödet uppgick till 240 miljoner kronor (143).

Hexpol har under början av första kvartalet slutfört förvärvet av Müller Kunststoffe. "Bolaget har integrerats i Hexpols organisation och har utvecklats bättre än plan", skriver Hexpols vd Georg Brunstam i rapporten för det första kvartalet. Förvärvet av Müller Kunststoffe offentliggjordes i slutet av december i fjol. Förvärvspriset låg på 39 miljoner euro och då uppgavs bolaget ha 90 anställda, en årsomsättning kring 46 miljoner euro och en något lägre ebitda-marginal än Hexpol. Müller Kunststoffe tillverkar termoplastiska elastomerblandningar, så kallade TPE Compounding.

(Nyhetsbyrån Direkt)