Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Atlas Copco ökade vinsten

Foto: Atlas Copco
Foto: Atlas Copco
Publicerad av
Henrik Ståhl - 27 apr 2012

Atlas Copcos resultat före skatt blev 4.489 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (4.056). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 4.294 miljoner kronor, enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten. I resultatet ingår en negativ effekt från avsättningar för aktierelaterade långsiktiga incitamentsprogram på 69 miljoner (9). Denna effekt ingick inte i konsensus. Justerat för effekten av avsättningen, blev resultatet före skatt 6 procent bättre än väntat. Försäljningen uppgick till 22.254 miljoner kronor för perioden (18.223). Här låg SME Direkts konsensusprognos på 20.901 miljoner kronor. Orderingången uppgick till 24.827 miljoner (21.675). Enligt SME-prognosen skulleorderingången ligga på 22.300 miljoner kronor. Orderingången ökade med 10 procent organiskt. Atlas Copcos rörelseresultat landande på 4.604 miljoner kronor (3.987), vilket gav en rörelsemarginal på 20,7 procent (21,9). Analytikernas snittprognos för rörelseresultatet uppgick till 4.428 miljoner kronor och till 21,2 procent för rörelsemarginalen. Det operativa kassaflödet uppgick till 1.441 miljoner kronor (2.026). Nettoresultatet blev 3.402 miljoner kronor (3.023), mot väntade 3.207 miljoner. Vinsten per aktie blev 2:81 kronor (2:48). SME-prognosen låg här på 2:65 kronor. Atlas Copcos rörelsemarginal påverkades under det första kvartalet negativt av intäktsmix och förvärv. Marginalen inom division Kompressorteknik kom in något lägre än väntat - 22,1 mot 23,5 procent.

"Marginalen påverkades negativt av intäktsmix, investeringar i marknadsorganisationen såväl som av utspädningseffekter från förvärv", skriver Atlas Copco om lönsamheten inom Kompressorteknik.

Atlas Copcos orderingång fordonssegmentet var under det första kvartalet bättre än vad bolaget hade förväntat sig. Det är framför allt affärsområde Industriteknik som är exponerat mot fordonsindustrin. "Ordervolymerna ökade betydligt i samtliga större regioner jämfört med föregående år och den högsta tillväxten noterades i Europa", skriver Atlas Copco om efterfrågan från fordonsindustrin i avsnittet Industriteknik. "Ordervolymerna för industriverktyg till verkstadsindustrin, såsom elektronik-, vitvaru-, flyg- och varvsindustrin fortsatte att vara bra, även om de minskade något jämfört med föregående år", skriver Atlas Copco vidare. Orderingången inom Industriteknik ökade totalt med 10 procent organiskt under det första kvartalet, i linje med koncernens utveckling i stort.

"Marginalen påverkades negativt av intäktsmix, investeringar i marknadsorganisationen såväl som av utspädningseffekter från förvärv", skriver Atlas Copco om lönsamheten inom Kompressorteknik.

(Nyhetsbyrån Direkt)