Mötesplatsen för dig inom svensk industri, sep, 24 2017
Senaste Nytt

Ericssons vinst 9,1 miljarder kronor

Foto: Holger Ellgaard
Foto: Holger Ellgaard
Publicerad av
Tommy Ekholm - 25 apr 2012

Ericsson redovisar en vinst före skatt på 9,1 miljarder kronor för första kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 5,8 miljarder kronor motsvarande period 2011.

Omsättningen uppgick till 51,0 miljarder kronor, jämfört med 53,0 miljarder kronor ett år tidigare. Analytiker hade i genomsnitt räknat med att Ericssons omsättning skulle uppgå till 52,9 miljarder kronor.

Ericssonaktien steg med 3,1 procent till 65:60 kronor omedelbart när Stockholmsbörsen öppnade.

- Försäljningen ligger ungefär platt mot förra året men med stora skillnader i de underliggande verksamheterna. Tjänstesidan och support solutions växer starkt. Nätverkssidan har samma trend som i andra halvåret 2011, och det var förväntat, säger Ericssons vd Hans Vestberg till TT.

- När det gäller marginalen fortsätter den marginalmix vi hade under förra årets tredje och fjärde kvartal in i första kvartalet. Vi har mer hårdvaru- och täckningsutrullning än kapacitets- och mjukvaruutrullning. Det gör att vårt resultat jämfört med förra året är klart ned, men jämfört med fjärde kvartalet lite bättre vad gäller bruttomarginalen.

I Europa märker Ericsson av en försiktighet, speciellt i södra Europa, och även i länderna i Mellanöstern där det är politiska oroligheter.

-Det är lite blandat som helhet. Just nu har vi en viss försiktighet i Europa och det är svårt att sia om när den försvinner. Men Nordamerika går ju bra, och även Japan och Korea går bra. Det är ju en viktig parameter att vi inte har sett någon försämring där, säger Vestberg.

Resultatet för första kvartalet har påverkats positivt av vinsten från försäljningen av Sony Ericsson på 7,7 miljarder kronor och negativt av förlusten i ST-Ericsson.

Rörelseresultatet, exklusive resultatandelar från samriskbolag, var 10,5 miljarder kronor, jämfört med 6,3 miljarder kronor motsvarande period i fjol.

Kassaflödet från rörelsen var 0,7 miljarder kronor, jämfört med -2,9 miljarder kronor ett år tidigare.

Bruttomarginalen var 33,3 procent, jämfört med 38,5 procent motsvarande period 2011. Här låg analytikernas förväntningar på 31,0 procent.

För Ericssons största segment, Networks, sjönk omsättningen med 18 procent jämfört med motsvarande period 2011, till 27,3 miljarder kronor. Rörelsemarginalen, exklusive samriskbolag, föll till 6 procent, från 17 procent första kvartalet i fjol.

Omsättningen inom Global Services ökade med 18 procent till 20,6 miljarder kronor. Rörelsemarginalen minskade till 6 procent, från 7 procent ett år tidigare.

För Support Solutions steg omsättningen med 33 procent till 3,0 miljarder kronor. Rörelsemarginalen var -1 procent, jämfört med -15 procent första kvartalet 2011.

Det underliggande resultatet, när vinsten från Sony Ericsson-försäljningen räknas bort, var 2,8 miljarder kronor. Analytikernas snittprognos låg, enligt Reuters, på 2,5 miljarder kronor. Första kvartalet 2011 var motsvarande resultat 6,3 miljarder kronor.

Omstruktureringskostnaderna uppgick under första kvartalet till 0,6 miljarder kronor, jämfört med 0,4 miljarder ett år tidigare, och beräknas som tidigare uppgå till cirka 4 miljarder kronor under helåret 2012.

Många analytiker anser att den bristande lönsamheten på nätverkssidan beror på att det finns för många aktörer i branschen och att någon kommer att försvinna snart.

- Inte Ericsson i alla fall. Men det är riktigt, de flesta av våra konkurrenter förlorar pengar. Slår man ihop summan så inser man att det är en tuff industri där man måste investera kraftigt i forskning och utveckling, säger Vestberg.

- Jag brukar aldrig sia om vem som kommer att slås ut, men tittar man på en tioårsperiod så har egentligen alla Ericssons gamla konkurrenter försvunnit och nya har kommit till.

(TT)