Mötesplatsen för dig inom svensk industri, jan, 17 2019
Senaste Nytt

Bättre än väntat för Scania

Foto: Scania
Foto: Scania
Publicerad av
Tommy Ekholm - 24 apr 2012

Scania redovisar ett rörelseresultat på 2.323 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (3.339). Det framgår av bolagets delårsrapport. Analytikerna hade räknat med ett rörelseresultat på 2.121 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning. Rörelseresultatet blev därmed 10 procent bättre än väntat. Resultatet före skatt uppgick till 2.395 miljoner kronor för det första kvartalet 2012 (3.482). Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 2.180 miljoner kronor. Resultatet efter skatt blev 1.794 miljoner kronor (2.514), motsvarande en vinst per aktie om 2:24 kronor (3:14). Intäkterna för kvartalet blev 20.127 miljoner kronor (20.692) och rörelsemarginalen blev därmed 11,5 procent (16,1). Väntat var här intäkter på 18.464 miljoner kronor och en rörelsemarginal på 11,5 procent. Orderingången för perioden blev 15.809 fordon jämfört med 19.457 i det första kvartalet 2011, och 15.846 fordon i det fjärde kvartalet 2011. Väntat var här en orderingång på 15.753 enheter. Antalet levererade lastbilar under första kvartalet uppgick till 16.238 jämfört med 19.065 i det första kvartalet 2011 och 18.740 fordon under det fjärde kvartalet året innan.

Scanias kassaflöde från Fordon och Tjänster var 1.763miljoner kronor i det första kvartalet, jämfört med 3.104 miljoner i det fjärde kvartalet 2011. Kassaflödet från Financial Services var -638 miljoner kronor, jämfört med -3.099miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Scanias likvida medel vid utgången av det första kvartalet var 14.578 miljoner kronor, jämfört med 11.648 miljoner kronor vid utgången av det fjärde kvartalet.

Scanias serviceintäkter inom affärsområdet Fordon & Tjänster, uppgick under det första kvartalet till 4.426 miljoner kronor (4.219). Affärsområdet Financial Services redovisar ett rörelseresultat på 131 miljoner kronor för perioden (107). Storleken på Scanias kundfinansieringsportfölj uppgick vid utgången av det första kvartalet till 42,7 miljarder kronor, jämfört med 42,2 vid utgången av fjärde kvartalet. Det motsvarar en ökning med 0,5 miljarder kronor jämfört med utgången av 2011. (Nyhetsbyrån Direkt)

Annons

Annons

Annons