Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Metod mot is vid oljeutvinning funnen

Foto: Statoil
Foto: Statoil
Publicerad av
Henrik Ståhl - 18 apr 2012

Forskare på MIT tror sig ha funnit en metod att drastiskt minska riskerna för isbildning i rören vid ut­vinning av olja och gas i havet.

Ett stort problem vid olje- och gas­utvinning på de sto­ra havsdjupen är att det ofta bildas is, frysta me­tan­hydrater, på in­sidan av rören.

Metanhydrater fryser vid kontakt med kallt vatten. Det bildas burliknande kristallina struk­tu­rer med molekyler av metan, in­stängda i ett gitter av vattenmolekyler.

Dessa kristallstrukturer begränsar oljeflödet eller till och med helt block­erar det, med stora kostna­der för företagen som följd.

Oljeindustrin uppskattar kostnaderna för före­byg­gande åt­gär­der och för­lorad produktion på grund av is till mil­jardbelopp i dollar varje år.– Branschen gör av med flera hundra miljoner dollar varje år bara på ke­mi­kalier för att för­­hindra isbildning, sä­ger en av forskarna, Kripa Varanasi, MIT i ett pressmeddelande.

Under de massiva oljeutsläppen vid Deepwater Horizon 2010 verka­de det som om bolagets tekniska ex­perter hade kom­mit på en bra lösning.

För att fånga upp oljeflödet försökte de sänka ner en slags tratt i det trasiga röret. Tanken var att se­dan pum­pa upp oljan till ytan.

Försöket misslyckades på grund av att tratten nästan omedelbart blev igensatt av is.

Forskarna på MIT har istället skapat en vattenavstötande beläggning som ska sättas på insidan av rö­ren och som uppges minska ris­ken för is­bild­ning till en fjärdedel.

Metoden bygger på att det är ett starkt samband mellan vattenavstötande egenskaper och lös­lig­het – det vill säga hur väl ett flytande ämne sprider sig över en yta.