Mötesplatsen för dig inom svensk industri, okt, 22 2017
Senaste Nytt

Opec sänker prognosen

Foto: Morguefile
Foto: Morguefile
Publicerad av
Henrik Ståhl - 09 mar 2012

Opec sänker prognosen för efterfrågan på olja 2012 och sänker samtidigt utbudsprognosen för samma år. Det visar Opecs månadsrapport som publicerades på fredagen. Opec räknar med att efterfrågan 2012 kommer att landa på 88,63 miljoner fat per dag. Vid prognosen i februari räknade kartellen med en efterfrågan på 88,76 miljoner fat per dag. "Givet den svagare bilden av världsekonomin i år jämfört med förra året, väntas den totala tillväxten i efterfrågan ligga kvar på ungefär samma nivå. Men riskerna fortsätter att vara på nedsidan eftersom de ekonomiska utsikterna för resten av året fortfarande är osäkra och bensinpriserna är höga", skriver Opec i rapporten. För 2011 bedömer Opec att den globala efterfrågan var 87,77 miljoner fat per dag. Vid föregående prognos räknade Opec med efterfrågan på 87,82 miljoner. Vidare spår Opec att utbudet bland länderna utanför Opec kommer att öka med 0,61 miljoner 2012 från 2011 till i genomsnitt 52,95 miljoner fat per dag (53,07 i februariprognosen). Opec skriver att utbudstillväxten 2012 står inför svåra utmaningar, vilket har visat sig i flera nedrevideringar den senaste tiden. "Dessa har i huvudsak orsakats av politiska frågor, såväl som en del tekniska svårigheter. Utbudstillväxten i Mellanöstern spås nu minska 2012, på grund av de senaste justeringarna", skriver Opec. Efterfrågan på olja från Opec prognostiseras vara 30,0 miljoner fat per dag under 2012, oförändrat från föregående bedömning. Även prognosen för 2011 lämnas oförändrad, på 30,1 miljoner fat per dag. Produktionen av råolja i Opec var i genomsnitt 30,97 miljoner fat per dag under februari, enligt andrahandskällor, upp 144.100 fat per dag från i januari. Exklusive Irak, som inte omfattas av de kvoter som gäller inom Opec, var produktionen 28,27 miljoner fat, en uppgång med 120.400 fat från månaden innan. Uppgången stod till den största delen Libyen för, där produktionen ökade med 180.400 fat till 1,2 miljoner fat per dag i februari. Saudiarabien, Iran och Kuwait minskade produktionen, medan Angola ökade. Enligt preliminära siffror steg det globala utbudet med 0,03 miljoner i februari jämfört med januari till 89,11 miljoner fat per dag, vilket resulterade i att Opecs andel av den globala produktionen var oförändrad på 35 procent.

(Nyhetsbyrån Direkt)